‌ الگوی اکتشافی ارتقای رابطه‌ دانشگاه با صنعت

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 1-20

منیژه قره‌چه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


تدوین راهبرد‏ سناریوی بانکداری الکترونیک

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 1-22

محمد ابویی اردکان؛ سونا بایرام زاده؛ ندا سلطان محمدی


کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 1-18

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


نقد فرهنگ ناب آموزش عالی از منظرفرهنگ سازمانی شایسته‌محور

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 1-21

فاطمه اردو؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ غلامرضا ذاکرصالحی


ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 1-24

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه دهقانی؛ سمانه سادات حجازی


ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22034/smsj.2022.133677

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


توسعه مدل کسب‌وکار خدمات ابری پایدار

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 1-26

10.22034/smsj.2022.152674

سمیه کشاورز؛ علیرضا موتمنی


مفهوم پردازی راهبردهای اجتماع محور بنگاه‌های کسب‌وکار

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 1-20

10.22034/smsj.2022.163797

معصومه قاسمی شمس؛ وحید خاشعی؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


شناسایی مولفه‌های راهبردی موثر بر جایگاه صنعت لوازم خانگی کوچک

دوره 14، شماره 53، فروردین 1402، صفحه 1-24

10.22034/smsj.2023.169392

عاطیه صفردوست؛ محسن پورقاسم سوستانی؛ رضا سلامی


تبیین اثر تغییر در میزان تمرکز توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل کاربران

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/smsj.2023.349600.1699

زینب ابوطالبی نصرآباد؛ منیژه قره چه؛ الهام یاوری؛ بهمن حاجی پور


سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هولدینگ

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 7-26

سید محمد اعرابی؛ سید کاظم چاوشی


تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 15-29

نسرین جزنی؛ نادر طاهری؛ خدایار ابیلی


ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 15-31

اکبر عالم تبریز؛ ناصر مطهری فریمانی؛ حمید رضا یزدانی


ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 15-41

حسین رحمان سرشت؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان


تدوین راهبرد‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم‌انداز 1404

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 15-38

سیدعباس کاظمی؛ سجاد شکوهیار؛ حسین ذوالفقاری


چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 15-39

هانیه آزرمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


نوسازی راهبردی، محیط نهادی و تعدیل وابستگی به منابع در شرایط عدم قطعیت

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 15-36

سیمینه آقاجانیان؛ علی نقی مشایخی


شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


ارزیابی وضعیت توسعة صنعتی استان‌های کشور

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 15-38

علیرضا شهرکی


راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392، صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میر فیض فلاح شمس؛ منصور ایراندوست


گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392، صفحه 15-33

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ فرج‌الله رحیمی


تبیین سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 15-41

عزت‌اله اصغری‌زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدتقی جعفر‌زاده؛ محمدصادق بهروز