راهنمای نویسندگان

مطالعات مدیریت راهبردی 

با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" مورخ 01 /01 /1401 وزارت عتف، هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه شش‌صدوپنجاه هزار تومان می‌باشد. لازم است نویسندگان محترم هنگام پذیرش مقاله برای داوری 2۵0000 تومان و قبل از انتشار رسمی آن نیز ۴۰0000 تومان واریز نمایند. روی فیش واریزی کد مقاله نیز درج شود. شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۰۵۹۴۵۳۸۸۷ (حساب نشریه)

 

این نشریه ، از محققان و نویسندگان علاقه‌مند دعوت می‌کند مقاله‌های علمی - پژوهشی خود را از طریق سایت www.smsjourlnal.ir  برای نشر ارسال دارند. 

نگارش مقالات پژوهشی مستلزم رعایت استاندارد خاصی است و در بسیاری موارد رعایت نکردن این استاندارد منجر به نپذیرفتن مقاله می­‌شود. رعایت این استاندارد جهت بررسی و چاپ مقاله الزامی است.  فایل ورد نمونه مقالات نشریه مطالعات مدیریت راهبردی را می‌توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

فایل ورد نمونه مقاله

 

مواردی که رعایت آن در مقاله الزامی است:

1- مقاله در نرم­‌افزار Word نسخه 2003 یا بالاتر در فرمت A4 با حاشیه­ بالا 3، پائین ۲، چپ 3 و راست 4 سانتی­‌متر، و حداکثر در 25 صفحه (با منابع و چکیده مبسوط انگلیسی)  با فاصله خطوط single تایپ شود.

2- در سرتاسر مقاله، نوشته­‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته­‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

 BMitra 16 

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  12

کلیدواژه‌­ها

پررنگ (Bold)

  BMitra 12

متن فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra 13

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

 BMitra  12

اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times 11

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  BMitra 11

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Times 9

منابع لاتین

معمولی(Regular)

 Times 10

چکیده مبسوط لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

زیرنویس­‌های لاتین

معمولی(Regular)

 Times 8

زیرنویس‌­های فارسی

معمولی(Regular)

 BMitra 10

 

3- شکل و نمودار درون مقاله باید از خوانایی کافی برخوردار باشد و در مواردی که خروجی نرم‌افزاری به صورت شکل و یا نمودار است، در صورت ضرورت (برای افزایش کیفیت) شکل یا نمودار مجدداً در نرم‌­افزار Word ترسیم شود.

4- نویسنده لازم است موارد زیر را به عنوان مستندات پشتیبان ارسال کند:

  • نمودارهای خروجی نرم‌­افزارهای خاص (مانند لیزرل یا Amos و ...)
  • نمونه دقیق پرسشنامه تحقیق (برای تحقیقاتی که بر اساس پرسشنامه انجام شده باشد.)

5- مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد و همچنین در کل مقاله رعایت نیم‌فاصله الزامی است (برای درج نیم‌فاصله کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+2 یا Shift+Space را همزمان وارد نمایید). مقالاتی که دارای نثر ضعیف و نارسا و دارای اشکالات ویرایشی متعدد باشند در فرآیند داوری وارد نمی­‌شوند. بهتر است نویسندگان تا حد ممکن از واژه‌های فارسی به جای واژه‌های بیگانه استفاده کنند.

6- اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی باید بطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

7- مقاله­‌های ارسالی باید دارای بخش‌­های زیر باشد:

  7-1- صفحه جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام ­و­ نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندة مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، گروه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شناسه پژوهشگر (ORCID) و نشانی کامل پستی برای کلیه نویسندگان شامل: شهر، استان، کدپستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک دانشگاهی.

  7-2- صفحه اول مقاله شامل: عنوان و چکیدۀ مقاله به زبان فارسی (حاوی مقدمه، روش‌شناسی، نتایج و تحلیل، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، شامل 200 تا 250 کلمه) و کلیدواژه‌­ها (حداکثر 6 واژه)

و چکیدۀ مبسوط انگلیسی (حاوی شامل 750 تا 1000 کلمه) و کلیدواژه‌­ها (حداکثر 6 واژه).

  1.  Introduction 
  2.  Methodology
  3. Results and Discussion
  4.  Conclusion 
  5.  Max six  concepts :Keywords

  7-3-  صفحه دوم تا انتهای مقاله معمولاً شامل:

۱- مقدمه (تعریف موضوع، اهمیت و مسئله پژوهش)؛

۲- مبانی و چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق (تعاریف مفهومی موضوع مقاله، مروری بر پیشینة تحقیق و چارچوب نظری)؛

۳- روش‌شناسی تحقیق (هدف، مدل تحقیق، پرسش‌ها و فرضیه‌ها، روش و ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایائی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­‌گیری، فنون تحلیل و توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و نحوة پاسخگویی به پرسش‌ها)؛

۴- تحلیل داده‌ها و یافته‌­های پژوهش (داده‌های جمعیت‌شناختی و متغیرهای مدل تحقیق، یافته‌­ها و مقایسه آن با یافته‌­های پژوهش‌های مرتبط)، 

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهاد (ارائه خلاصه نتایج مفید و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق، تحقیقات آتی پیشنهادی و  محدودیت­‌های تحقیق)،

۶- سپاسگزاری: در این قسمت از حمایت‌کنندگان معنوی و مالی ( با ذکر شماره سندی که حمایت صورت گرفته)، فراهم‌کنندگان امکانات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود  

۷-  فهرست منابع: حتما باید به فرمت دقیق APA نوشته شوند با ذکر DOI آنها. لطفاً متن کامل مقاله مطابق شماره‌های هر بخش به دقت شماره‌گذاری شود. کلیه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در انتهای هر یک در داخل کروشه کلمه in Persian اضافه شود.

 

7-4- چکیده مبسوط انگلیسی و کلید‌واژه‌­ها آن بر روی صفحه­ جداگانه، به همراه ترجمه انگلیسی مشخصات مندرج در صفحه جلد فارسی (بند 7-1)

7-5- واژه‌های کلیدی و طبقه بندی JEL: بعد از متن چکیده‌های فارسی و انگلیسی (به ترتیب الفبایی کلمات)، نوشته شود (حداکثر 6 واژه).

7-6- شیوه منبع‌­دهی باید به شماره عددی در متن مقاله در داخل [ ] مشخص شود. در فهرست منابع، منابع به زبان انگلیسی(منابع فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند) به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره‌­گذاری و سپس در داخل متن ارجاع داده شوند. لازم است منابع مطابق استاندارد انجمن روان­شناسی آمریکا (APA) (دریافت از سایت مجله) ارایه شوند. البته برای منابع لازم است  DOI آنها نوشته شود.

ارجاع به حداقل دو مقاله از نشریه مطالعات مدیریت راهبردی با موضوعات مشابه و مرتبط رعایت شود.

 

فرمت نهایی منابع انتهایی نشریه (APA)

مقاله با یک نویسنده

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

مقاله با ۲ نویسنده یا بیشتر

 Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد. البته DOI است.

مثال:

Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi: 10.52547/jipm.37.1.59.

Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge management in the libraries of medical universities. Health Information Management Journal, 18 (6), 286-290. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In Persian]

نشریاتی که فهرست منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه می‌کنند، ضروری است در انتهای ارجاع به مقاله‌ای که در اصل به زبان فارسی بوده است به شکل استاندارد (یعنی کامل، یکدست و در کروشه) از عبارت [in Persian] استفاده گردد.

یادآوری: در تنظیم منابع، عنوان کتاب‌ها، باید با حروف مورّب(ایتالیک) و در مقاله‌ها، نام نشریه باید با حروف مورّب(ایتالک) نوشته شود. در تنظیم مقاله‌ها، حتما باید دوره(Vol) و شماره(No) و شماره صفحات مقاله به این صورت 25-32 ,(3)17، تقریر یابد و از عبارات Volume, No, Pp استفاده نگردد.

 

    نکات قابل توجه

۱. مقاله­‌های ارسالی نباید در مجله‌­های فارسی و انگلیسی زبان داخل و خارج کشور چاپ و یا به صورت هم­زمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.

۲. ارجاع مقالات نشریه در مواردی که موضوع مقاله مشابه مقاله‌های گذشته نشریه بوده باشد.

۳. مقاله باید دقیقاً مطابق راهنمای نگارش مقاله باشد.

۴. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌پذیر نیست.

۵. کلیه نویسندگان مقاله‌ها، ‌موظف هستند، شناسه پژوهشگر (ORCID) و گزارش نتیجه ارزیابی درصدی محتوای مقاله تقدیمی را از سامانه همانند جوی ایران داک به نشانی: https://tik.irandoc.ac.ir یا سامانه مشابه یاب متون iThenticate، سمیم نور به نشانی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default، در سامانه نشریه، همراه مقاله خود، بارگذاری کنند. این درصد باید کمتر از ده درصد باشد.

۶. فرم تعهدنامه و فرم تضاد منافع را با کلیک روی گزینه‌های زیر دانلود نموده و بعد از تایپ اطلاعات خواسته شده، تصویر فرم‌های تکمیل شده را همراه با اصل فایل مقاله بارگزاری نمایید. 

            تعهد_اخلاقی_چاپ_مقاله                        فرم تضاد منافع