داوران

نام نام خانوادگی شهر سازمان Publons
دکتر ابوالقاسم ابراهیمی شیراز دانشگاه شیراز Publons
دکتر عیسی نیازی مازندران دانشگاه مازندران  
دکتر آرمان احمدی زاد کردستان دانشگاه کردستان  
دکتر مریم اخوان خرازیان تهران دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر فاطمه اردو تهران دانشگاه تهران publons  
دکتر علی اسدی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر قاسم اسلامی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد Publons
دکتر آزاده اشرفی تهران دانشگاه آزاد اسلامی  
دکتر علی اصغری صارم همدان دانشگاه بوعلی سینا Publons
دکتر زینب السادات اطهری کاشان دانشگاه کاشان  
دکتر محسن اعظمی کرمانشاه دانشگاه پیام نور  
دکتر علی اکبر امین بیدختی سمنان دانشگاه سمنان Publons
دکتر محمدتقی امینی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر سید جواد امینی تهران دانشگاه عالی دفاع ملی  
دکتر علی اندایش تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر مهران بادین دهش تهران دانشگاه شهید بهشتی  publons
دکتر مهدی باستان تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر راضیه باقرزاده خداشهری خرم آباد دانشگاه لرستان Publons
دکتر روح اله باقری مشهد دانشگاه فردوسی  
دکتر بلقیس باورصاد اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
دکتر سونا بایرام زاده تهران دانشگاه خاتم  
دکتر ابوالفضل براتی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر آرمان بهاری زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان Publons
دکتر جواد بهنامیان همدان دانشگاه بوعلی سینا Publons
دکتر لیلا بهنیا قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر روح الله بیات قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی Publons
دکتر الله یار بیگی فیروزی زاهدان دانشگاه پیام نور  
دکتر فرخ پارسی‌زاده تهران پژوهشگاه بین الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله  
دکتر محمدمهدی پرهیزگار تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر اویس ترابی تهران دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
دکتر لیلا ترکی اصفهان دانشگاه اصفهان Publons
دکتر محمدرضا تقوا تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر مصطفی جعفری زنجان دانشگاه زنجان  
دکتر سعید جعفری تیتکانلو مشهد دانشگاه بین المللی امام رضا  
دکتر سعید جعفری نیا تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر محمد جوادی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر پیمان حاجی زاده تهران دانشگاه آزاد اسلامی  
دکتر علی حاجی غلام سریزدی تهران دانشگاه صنعتی شریف  
دکتر عباسعلی حاجی کریمی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر علیرضا حدادیان تهران دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر معصومه حسین زاده شهری تهران دانشگاه الزهرا  
دکتر شهامت حسینیان تهران دانشگاه علوم انتظامی امین  
دکتر محمدرضا حمیدی زاده تهران دانشگاه شهیدبهشتی Publons
دکتر وحید خاشعی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر شهرام خلیل‌نژاد تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر افشین دبیری تهران شرکت گروه مپنا  
دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی اهواز دانشگاه شهید چمران  
دکتر مهدی دهقانی سلطانی رفسنجان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  
دکتر مسعود ربیعه تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مهناز ربیعی تهران دانشگاه ازاد اسلامی   
دکتر ناصر رحمدل تهران دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
دکتر فریبرز رحیم نیا مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر عباسعلی رستگار تهران دانشگاه تهران  
دکتر رضا رسولی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر فاطمه نارنجی تهران دانشگاه تهران  
دکتر مصطفی زندیه تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر سعید سعیدا اردکانی یزد دانشگاه یزد  
دکتر مریم سلیمانی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر یاسر سبحانی تهران دانشگاه علم و صنعت  
دکتر ابوالفضل شاه آبادی تهران دانشگاه الزهرا  
دکتر ساناز شفیعی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر ناصر شهسواری‌پور رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان  
دکتر محمدهادی صادق تهران دانشگاه تهران  
دکتر جواد صالحی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر سعید صفری تهران دانشگاه شاهد  
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان اهواز مرکز پژوهش‌های  صنعت نگین پاسارگاد  
دکتر سید محمد طباطبایی نسب یزد دانشگاه یزد  
دکتر سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر علی عابدینی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی قم دانشگاه قم  
دکتر علی اکبر عرب مازار تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر حسین علی احمدی جشفقانی تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران  
دکتر اشکان عیوق تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر یاسر قاسم‌نژاد تهران تهران، گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)  
دکتر احمدرضا قاسمی قم پردیس فارابی دانشگاه تهران  
دکتر منیژه قره چه تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر احمد کاربخش تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر اسداله کرد نائیج تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر محمدرضا کریمی علویجه تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر عبدالرسول کریمی یزدی شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر محمّد حکاک خرم‌آباد دانشگاه لرستان  
دکتر پرویز کفچه سنندج دانشگاه کردستان  
دکتر مسعود لاجوردی سمنان دانشگاه ازاد اسلامی   
دکتر فایق مجرد تهران دانشگاه تهران  
دکتر مجید محمد شفیعی اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر محمد مهدی مظفری قزوین دانشگاه امام خمینی  
دکتر فاطمه نارنجی ثانی تهران دانشگاه تهران  
دکتر علیرضا نجاتی منفرد تهران دانشگاه عالی دفاع ملی  
دکتر خبات نسایی کردستان دانشگاه کردستان  
دکتر مهدی نصراللهی قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر امیرهوشنگ نظرپوری خرم آباد دانشگاه لرستان  
دکتر محسن نظرزاده زارع ملایر دانشگاه ملایر  
دکتر محسن نظری تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر فرشید نمامیان کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر امیر نیازمند تهران دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا  
دکتر روزا هندیجانی تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر آذر کفاش‌پور مشهد دانشگاه فردوسی  publons
دکتر سلمان ولی زاده زنجان دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر محمود یحیی زاده فر مازندران دانشگاه مازندران  
دکتر احمدعلی یزدان پناه تهران موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی  
دکتر ناصر یزدانی تهران دانشگاه شاهد  

در نظام داوری این نشریه، در همان ابتدا و در چارچوب فرم اولیه‌ ثبت نام، از افراد خواسته می‌شود که تمایل خود را برای پذیرش نقش داوری اعلام کنند. البته این اعلام آمادگی، برای نهایی شدن، نیاز به تأیید مدیر سامانه (مدیر مسئول یا سردبیر نشریه) دارد.

مدیر سامانه می‌تواند به صورت مستقیم افرادی را در نقش ارزیاب و داور در سامانه ثبت کند.

به هر حال، افرادی که در سامانه داور شناخته شده‌اند، وقتی با نام  کاربری و کلمه عبور وارد سامانه می‌شوند می‌توانند به ایفای نقش داوری بپردازند.

برای آغاز به داوری، پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور، وارد صفحه شخصی می‌شوید. از فهرست برنامه‌های سمت چپ همین صفحه، وارد صفحه اختصاصی داور شوید.

در این صفحه، سه گزینه وجود دارد:

 • مقالات جدیدی که برای داوری ارسال شده است و هنوز باز نکرده‌اید.
 • مقالات در حال داوری که در مراجعات قبلی ناتمام گذاشته‌اید و می‌توانید دوباره باز کنید و فرآیند داوری را کامل کنید.
 • مقالات داوری شده، که فقط فهرست می‌شوند و چون نظر نهایی خود را اعلام کرده‌اید، دیگر نه نیازی به کار بیشتر دارد و نه می‌توانید نظر قبلی را تغییر دهید!

فرض شود که مقاله جدیدی برای شما ارسال شده است. این مقاله‌ها در بالای صفحه فهرست می‌شوند و در کنار هر مورد، یک کد اختصاصی درج شده است. روی این کد کلیک کنید تا مشخصات مقاله باز شود. با کلیک بر روی کد مقاله می‌توانید توضیحات سردبیر، چکیده‌ مقاله  و کادر مخصوص درج نظر اولیه‌ خود را مشاهده کنید.

در مرحله اول فقط از شما خواسته می‌شود که آمادگی خود را برای داوری اعلام کنید؛ می‌توان گزینه قبول را انتخاب کرد یا قبول نمی‌کنم را انتخاب کنید. تنها پس از پذیرش انجام داوری است که می‌توانید متن کامل مقاله را مشاهده کرده و نظر خود را درباره آن در سامانه درج کنید.

در سامانه مدیریت نشریات سیناوب داور می‌تواند:

 • یک یادداشت اختصاصی برای نویسنده بنویسد.
 • یک یادداشت اختصاصی برای سردبیر بنویسد.
 • فرم اختصاصی ارزیابی را باز کرده و آن را پر کند.
 • یک فایل ویرایش شده یا همراه با یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی را از طریق سامانه برای سردبیر ارسال کند. اغلب ارزیاب‌ها ترجیح می‌دهند نظر خود را در حاشیه  مقاله درج کنند.

فایل اصلی مقاله را با استفاده از لینک موجود در این صفحه باز کرده و مطالعه کنید.

نظر پیشنهادی خود به سردبیر و نویسنده درج کنید. درج این نظر، اختیاری است اما نگارش آن توصیه می‌شود.

فایل ویرایش شده و نظرات تکمیلی خود را در چارچوب فایل متنی با استفاده از صفحۀ مخصوص بارگذاری کنید. فایل مذکور برای سردبیر و نویسنده ارسال می‌شود. این گزینه هم اختیاری است.

بسیاری از نشریات برای تسهیل فرآیند ارزیابی، فرم‌های از پیش طراحی شده‌ای را در اختیار داوران قرار می‌دهند. چنین فرمی را می‌توان با استفاده از سامانه سیناوب هم در اختیار ارزیاب قرار داد. فرم مذکور را مدیر سامانه می‌توان ویرایش کند.

با کلیک بر روی لینک فرم داوری مقالات فرم مخصوص داور نمایش داده می‌شود. این فرم به صورت چند گزینه‌ای است.

در پایان لازم است نظر نهایی داور در قالب یکی از پنج گزینه‌ زیر مشخص شود:

 1. قابل انتشار
 2. بازنگری جزئی برای پذیرش
 3. بازنگری کلی
 4. غیرقابل انتشار
 5. نمی‌توانم داوری کنم.

توجه داشته باشید که نظر نهایی داور نقش تعیین کننده‌ای در انتشار مقاله دارد. پس از ارائه نظر داوری به سردبیر، عنوان مقاله مربوط در صفحه مقالات داوری شده فهرست می‌شود. عنوان‌های درج شده در این فهرست را نمی‌توان دوباره داوری کرد.

 همچنین، با توجه به مدت زمانی که باید به کار داوری اختصاص یابد، می‌توان این کار را در هر مرحله از انجام متوقف کرد و در فرصتی دیگر به ادامه آن پرداخت. برای این کار کافی است از صفحه اختصاصی داور، دومین گزینه، یعنی مقالات در حال داوری را انتخاب کرده و فرآیندهای ناتمام را کامل کنید.