نتیجه ارزیابی وزارت علوم نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

به استحضار نویسندگان عزیز می‌رساند که نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در ارزشیابی نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم و فناوری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حائز رتبه الف شده است. برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید.