اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1030
تعداد پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش 567

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 607
تعداد مشاهده مقاله 356395
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 300242
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
درصد پذیرش 31 %