اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 858
تعداد پذیرش 262
تعداد عدم پذیرش 456

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 542
تعداد مشاهده مقاله 260130
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 235838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
درصد پذیرش 31 %