اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 933
تعداد پذیرش 299
تعداد عدم پذیرش 509

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 564
تعداد مشاهده مقاله 284294
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 252706
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
درصد پذیرش 32 %