درباره نشریه

این فصل‌نامه به استناد پروانه شماره ثبت 1682 / 124 مورخ 24 / 03 / 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 2194 / 11 / 3 مورخ 24 / 12 / 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. اولین شماره نشریه با رتبه علمی-پژوهشی بهار 89 (Spring 2010) است که تاکنون بطور منظم در طی این چندسال نشر یافته است. این نشریه از ابتدا با حمایت مالی و خدمات اداری دانشگاه شهیدبهشتی مطابق قرارداد منعقده انجمن مدیریت راهبردی ایران با معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی نشر می‌یافت. از سال 1395 تا سال 1397 تحت همان حمایت‌ها به کمک دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدیهشتی نشر یافته است. انجمن مدیریت راهبردی ایران در سال 1397 با خرید و نصب سامانۀ وب‌سایت سینا‌وب، مجله را بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشر می‌دهد. اعتبار کنونی نشریه مطابق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «ب» است.

ناشر و صاحب امتیاز: انجمن مدیریت راهبردی ایران

مدیرمسئول: دکتر محمدرضا آیت‌الهی

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

شاپا چاپی: 6853-2228

شاپا الکترونیکی: 6744-2676

سال شروع انتشار: 1389

دوره انتشار: فصلنامه (4 شماره در سال)

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

اخلاق نشر: نشریه مطالعات مدیریت راهبردی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

هزینه انتشار: سیصد و پنجاه هزار تومان

قالب متن مقالات: PDF, XML

وب سایت: http://www.smsjournal.ir/

سیستم مشابهت یابی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

شبکه های اجتماعی: Linked in, Academia

پایگاههای نمایه شده: Google Scholar, ISC, Euro pub, ESJI, …..

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی انجمن مدیریت راهبردی ایران؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق « (Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.  

مشاوران علمی: دکترمهران بادین‌دهش و دکترآرمان احمدی‌زاد

ویراستاران: دکترمهران بادین‌دهش، دکتر آرمان احمدی‌زاد و شیما جُنگ

مدیر اجرائی: علی بهر‌ه‌مندپور

نشانی نشریه: دانشگاه شهیدبهشتی، اوین، بلوار دانشجو دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری- کدپستی: 1983969411

اطلاعات تماس: 29905222-021

ایمیل نشریه: smsjournalas@gmail.com