ایمیل‌های نشریه

به اطلاع همه نویسندگان و داوران گرامی نشریه می‌رساند که با توجه به تغییر آدرس ایمیل ارسالی از نشریه مطالعات مدیریت راهبردی به آدرس smsjournal@outlook.com اگر ایمیل در قسمت Spam قرار گرفت لطفا اولین ایمیل را Not spam نمایید تا از این به بعد ایمیل‌های ارسالی نشریه را سریعتر دریافت نمایید.