تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 584
تعداد نویسندگان 1,358
تعداد مشاهده مقاله 331,014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 283,924
نسبت مشاهده بر مقاله 566.8
نسبت دریافت فایل بر مقاله 486.17
تعداد مقالات ارسال شده 997
تعداد مقالات رد شده 558
درصد عدم پذیرش 56
تعداد مقالات پذیرفته شده 317
درصد پذیرش 32
زمان پذیرش (روز) 149
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 310

 

 

این فصل‌نامه برای ایجاد زمینه‌های پرورش، نوآوری و توسعه نظریه‌ها، مدل‌ها و الگوهای مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در چارچوب قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار مقاله‌های علمی می‌کند. (گواهی رتبه علمی)

 

 

Creative Commons License 

 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

 این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 56، دی 1402 

مرور نظام مند پژوهش های شبکه سازی کسب و کارها در صنعت محصولات و سیستم های پیچیده (م.س.پ)

10.22034/smsj.2023.176432

سعید عباس نژاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ امیرمحمد کلابی


فهم نمونه مبانی معرفت‌شناسی تصمیم‌گیری استراتژیک از منظر قرآن (با نمونۀ سورۀ انفال)

10.22034/smsj.2022.342439.1670

مرضیه بخشی ریزی؛ اسدالله کرد نائیج؛ احمد آکوچکیان؛ سید حمید خداداد حسینی


ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا

10.22034/smsj.2022.366754.1741

مرتضی حاجی حسینی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ مسعود کیماسی


ابر واژگان

نشریات مرتبط