تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 556
تعداد نویسندگان 1,285
تعداد مشاهده مقاله 285,581
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 252,718
نسبت مشاهده بر مقاله 513.63
نسبت دریافت فایل بر مقاله 454.53
تعداد مقالات ارسال شده 935
تعداد مقالات رد شده 511
درصد عدم پذیرش 55
تعداد مقالات پذیرفته شده 299
درصد پذیرش 32
زمان پذیرش (روز) 148
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 295

 

 

این فصل‌نامه برای ایجاد زمینه‌های پرورش، نوآوری و توسعه نظریه‌ها، مدل‌ها و الگوهای مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در چارچوب قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار مقاله‌های علمی می‌کند. (گواهی رتبه علمی)

 

 

Creative Commons License 

 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

 این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 54، تیر 1402 

ارائه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در شرایط محیطی پرسرعت

صفحه 81-96

10.22034/smsj.2023.173205

وحید خاشعی؛ مهدی ابراهیمی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ میخک جعفری


دیپلماسی و راهبردهای افزونگی اقتصادی

صفحه 119-147

10.22034/smsj.2023.173201

امین آزادبخت؛ محمدعلی مطلبی کربکندی؛ یاور دشتبانی


طراحی الگوی پیاده‌سازی راهبرد هک رشد برای استارتاپ‌ها

صفحه 173-193

10.22034/smsj.2023.165683

علی شریعت نژاد؛ سید نجم الدین موسوی؛ هادی رضایی نژاد


مدل‌سازی شناختی-هیجانی تبلیغات یکپارچه

صفحه 213-244

10.22034/smsj.2023.170069

اللهیار قاسمی؛ احمد راه چمنی؛ حمیدرضا سعیدنیا


بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

10.22034/smsj.2021.134686

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران با رویکرد فراترکیب

10.22034/smsj.2023.311124.1560

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی صفّاری‌دربرزی


الگویابی توسعه خوشه‌های صنعتی

صفحه 311-328

10.22034/smsj.2020.119655

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


ابر واژگان

نشریات مرتبط