افزایش مبلغ حق الزحمه داوری مقاللات

ضمن تشکر از همکاری صمیمانه داوران گرامی برای داوری مقالات، به اطلاع می‌رساند که حق الزحمه داوری مقالات تا بیست اسفند سال ۹۹  به حساب داوران عزیز قبل از سال ۱۴۰۰ واریز گردید. داورانی نیز که شماره حساب آنها تغییر پیدا کرده است لطفا هر چه سریعتر آن را به روزرسانی نمایند که انشالله در اسرع وقت حق الزحمه آنها نیز واریز گردد.

همچنین در جلسه هیئت تحریریه نشریه مقرر گردید مبلغ حق الزحمه داوری مقالات افزایش پیدا کند.