اهداف و چشم انداز

باسمه تعالی

 

منشور فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی

 

چشم‌انداز. قرار داشتن در صدر  نشریات دو زبانه (فارسی و انگلیسی) پر استناد حوزه مطالعات مدیریت راهبردی در جهان

 

 ماموریت. ارتقاء قابلیت­‌ها و مرزهای توسعه دانش حوزه کلاس جهانی مدیریت راهبردی به شرح زیر:

ـ تبیین فلسفه و روش­ شناسی مطالعات مدیریت و برنامه­‌ریزی راهبردی

ـ نظریه‌­پردازی، تولید الگو و مدل‌سازی برای دانش علوم مدیریت و برنامه­‌ریزی راهبردی

ـ بسترسازی توسعه شیوه­‌های کاربردی کردن یافته‌­های دانش علوم مدیریت و برنامه ­ریزی راهبردی

ـ فراهم ساختن زمینه­ های توسعه مطالعات بین رشته ­ای حوزه مطالعات راهبردی

ـ مرجع بهره­ گیری محققان و مسؤلان ملی، منطقه­‌ای و جهانی برای راهیابی و حل مسائل مدیریت و برنامه­ ریزی راهبردی

 

اهداف. اهداف فصل‌نامه به شرح زیر است:

- تبیین رشد و توسعه دانش علوم مدیریت راهبردی در کشور؛ منطقه و جهان

- توسعه نظام‌مند خلاقیت و نوآوری علوم مدیریت راهبردی

- گسترش ظرفیتهای کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهره‌گیری از ایده‌ها، نظریه‌ها، الگوها، مدل‌ها، ساختارها، فرایندها، سازوکارها، رفتارها و عملکردهای نوین علوم مدیریت راهبردی

- ارتقای بنیان‌های پایدار برای نشر دانش مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در کشور

- تلاش برای گسترش انگیزه‌ها و اشتیاق محققان جهت نشر دستاوردهای پژوهشی

- تعالی رشته‌های مدیریت با تخصص‌های راهبردی.

 

حوزه‌های نشر. حوزه‌های نشر مقالات فصل‌نامه به شرح زیر است:

1. تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

2. تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

3. تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

4. طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌های و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی منطقه‌ای، ملی و بین‌الملل

 5. تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

6. تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی