دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

شناسایی و واکاوی استراتژی های مناسب برای تاب آوری زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/smsj.2023.166852

سمیه اسلامی فارسانی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ علی فرهادیان


طراحی مدل حاکمیت شرکتی درنظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/smsj.2023.370074.1751

هادی نیک قلب؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حقشناس کاشانی


مرور نظام مند پژوهش های شبکه سازی کسب و کارها در صنعت محصولات و سیستم های پیچیده (م.س.پ)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22034/smsj.2023.176432

سعید عباس نژاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ امیرمحمد کلابی


پارادایم کیفی- راهبردی نقش فدراسیون ورزش های همگانی در توسعه ی اقتصاد ورزشی، با تاکید بر نیروی انسانی متخصص

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22034/smsj.2023.382368.1779

حمید احمدی؛ علی محمد امیرتاش؛ محسن باقریان؛ صلاح الدین نقشبندی


طراحی و تبیین الگوی اجرایی در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در استان گیلان به روش آمیخته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/smsj.2023.393906.1834

محمدتقی امینی؛ مرتضی رمضانی دستک؛ لطف اله فروزنده دهکردی؛ احسان احدمطلقی


تجربه زیسته تیم‌های استارت‌آپی دانشگاهی (مورد مطالعه: مشارکت‌کنندگان طرح نوآی دانشگاه شهید بهشتی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/smsj.2023.180689

فرنوش اعلامی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا


تحلیل ساختاری امکان بهبود عملکرد شغلی در فضای دورکاری در دوران همه‌گیری کرونا (صنعت مورد مطالعه: لوازم خانگی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/smsj.2022.340300.1663

امیرحسین کاظم الماسی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ حنان عموزاد مهدیرجی


توسعه مدل قضاوت برند خدماتی از دیدگاه مشتریان در ایران (مورد مطالعه؛ بانک کارآفرین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/smsj.2023.180692

مجتبی صالحی؛ محمد رحیم اسفیدانی


فهم نمونه مبانی معرفت‌شناسی تصمیم‌گیری استراتژیک از منظر قرآن (با نمونۀ سورۀ انفال)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22034/smsj.2022.342439.1670

مرضیه بخشی ریزی؛ اسدالله کرد نائیج؛ احمد آکوچکیان؛ سید حمید خداداد حسینی


نقش اتحاد راهبردی، ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی بر عملکرد بین ‏المللی سازمان‏ های ایرانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/smsj.2023.388464.1813

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو؛ پیام پرتوی نیا


ارتقاء تاب آوری سازمانی از طریق تفکر استراتژیک کارآفرینانه: نقش میانجی نوسازی استراتژیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/smsj.2023.402428.1876

زهره محمدیاری؛ وحید شرفی