دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 1-281 

پژوهشی

چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی

صفحه 15-39

هانیه آزرمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط

صفحه 85-108

اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمد حمیدیان


سنجش آمادگی سازمانی در بهره‌گیری از فنآوری آر اف آی دی

صفحه 251-273

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ مجید ترابی؛ حمزه صمدی میارکلایی