دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 1-281 
کارایی قابلیت‌های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط

صفحه 39-60

مریم نکوئی زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قراچه؛ عباس علی حاجی کریمی


مشارکت هیئت ‌مدیره در پایش راهبردی: نقش ساختار

صفحه 81-99

شهرام خلیل‌نژاد؛ طه نژاد فلاطوری مقدم؛ اسماعیل حسن‌پور


تبیین الگوی رهبری راهبردی برای ارتقای سطح عملکرد کارکنان

صفحه 203-218

محسن اکبری؛ محمد دوستار؛ محمد اسماعیل‌زاده؛ هانیه حسینی


توسعه صادرات با ارتقاء توانمندی‌های بازاریابی

صفحه 219-237

محمد فقیهی؛ میرزا حسن حسینی؛ حمید ملکی


تأثیر توسعه فرصت‌های گردشگری بر کاهش بیکاری

صفحه 239-260

حامد دست‌نشان؛ حسین عابدی؛ علیرضا محمدی‌نصب