دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1402 
ارزیابی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی: راهبرد پویای پژوهشی

صفحه 25-48

10.22034/smsj.2023.169401

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده


طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

صفحه 75-105

10.22034/smsj.2022.148428

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد


نوع‌شناسی دیپلماسی کسب‌وکار در اقتصادهای نوظهور

صفحه 107-124

10.22034/smsj.2023.169398

میثم قاسم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ رضا اسماعیل پور؛ محمد دوستار


تبیین راهبردهای توسعه درس‌‌پژوهی در برنامه‌ریزی استراتژیک

صفحه 231-255

10.22034/smsj.2022.158745

سید روح اله باقری طباطبایی؛ زینب السادات اطهری؛ سید عبدالجابر قدرتیان