دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 19-281 
ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری

صفحه 103-123

مهدی ابراهیمی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ الناز سخندان


توسعه توانمندی‌های برنامه‌ای کارکنان دانشگرا

صفحه 125-141

سکینه زاهدی؛ عباس راد؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


ترسیم نقشه راهبردی تشکیلات سازمانی

صفحه 143-168

ناصر شهسواری‌پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ فرحناز آهنگ


تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور

صفحه 169-189

اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج


ارائه الگوی اجرای خط‌مشی فقرزدایی در ایران براساس سند چشم‌انداز بیست ساله

صفحه 233-266

فاطمه ثنایی اعلم؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم اله دانش فرد


الگوی سنجش هوشمندی کسب‌وکار در صنعت تلکام

صفحه 267-281

آرمان احمدی زاد؛ اﺑﺮاهیم ﻋﺒﺎﺳﯽ؛ مهین رحیم‌پور