ترسیم نقشه راهبردی تشکیلات سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان

2 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

هدف اصلی هر پژوهش، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه­ای نظام­‌مند از تحقیق در سازمان است که در جست­وجوی انجام اقدامات مؤثر به‌منظور بهبود و حل مسائل سازمانی و مدیریتی است. از این­‌رو، سازمان­ها به­‌منظور تحقق این هدف به ابزار‌هایی نظیر نقشه راهبرد نیاز دارند. با کمک این ابزار می‌­توان مسیر­های مهم و کلیدی دست­یابی به اهداف را نشان داد و به این مسیر­های کلیدی توجه بیشتری داشت. این مقاله بااستفاده از نظریه دایگراف رویکرد نوآورانه‌­ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی در سطح اهداف راهبردی جهت ترسیم نقشه راهبرد ارائه می‌کند و نتایج اجرایی این رویکرد را به‌­صورت موردی در معاونت پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ارئه می‌­دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و شیوه جمع‌­آوری داده­‌ها توصیفی از شاخه پیمایشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing Strategic Map for Organizational Structures

نویسندگان [English]

  • Nasser Shahsavari Pour 1
  • Hossein Sayadi 2
  • Farahnaz Ahang 2
1 Vali-e- Asr University of Rafsanjan
2 Vali-e-Asr University of Rafsanjan.
چکیده [English]

The main purpose of any process of research is production and development of science, for increasing efficiency and effectiveness. Research in the management is a systematic field in an organization seeking out effective actions to improve and solve the management and organizational issues. Hence the organizations to achieve this goal required tools such as strategy map. The strategy map can indicate the main and key directions achieving the objectives and pay more attention to them. This paper introduces diagraph theory to determine causal relationships in strategic objectives in order to make a strategy map. The results of this approach are provided in Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The aim of the present study is practical and the method of data collection is descriptive and survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Map
  • Strategic Objectives
  • The Diagraph Theory
 
1. ابطحی­نیا، عاطفه؛ میرکاظمی، سیده عذری و کشتی­دار، محمد (1392). به­کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره­های تربیت بدنی دانشگاه­های کشور، فصلنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال چهارم. شماره 7. پیاپی23. 150-136
2. احمدوند، علی محمد؛ جهانشاهی، حسن، تربتی، امیر، آرمان مهر، مسلم (1390). طراحی نقشه راهبرد با استفاده از نگاشت­های ادراکی فازی. توسعه انسانی پلیس. شماره39. 35-54.
3. اکبریان، مجتبی.، نجفی،سید اسماعیل (1393).ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل. فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریتصنعتی،سالدوازدهم،شماره34، 154-133.
4. الوانی، سید مهدی (1385). مدیریت عمومی (ویراست سوم). تهران: نشر نی.
5. الوانی، سید مهدی؛ هاشمیان، سید محمدحسین و بهمنی، محمدرضا (1388). اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره­گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست­ها (BSC). مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی. اندیشه مدیریت، سال سوم. شماره اول. 5-34.
6. ایران­زاده، سلیمان؛ برقی، امیر (1388). ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن. مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال چهارم. شماره 8. 68-86.
7. تیموری، محمدجواد (1393). روش­شناسی تدوین برنامه عملیاتی سازمان­های پژوهشی؛ مطالعه موردی، تدوین برنامه عملیاتی مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی. نگرشراهبردیی، سالاول - شماره4، 118- 149.
8. جاسبی، جواد؛ محمد نژاد، فرشید (1391). مدلسازی روابط علت و معلولی نقشه استراتژی با استفاده از تکنیک دیمتل (مورد کاوری شرکت سایپا یدک). آینده­پژوهی مدیریت. شماره 1. پیاپی 1 .47-62.
9. جعفریان، مهدی؛ خیر‌خواه، امیر سامان (1391). ارائه رویه نظامند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استرتژیک در مدیریت شهری (مورد مطالعه: سازمان زیبا سازی شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول، 15- 36.
10. حسن بیگی، ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی. تهران انتشارات سمت.
11. رحمانی، کمال­الدین؛ بهلولی، نادر و صادق­زاده، بهروز (1391). توسعه مدل ریاضی گسترش عملکرد کیفیت(QFD)  با رویکرد فازی. فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره 20، 7-34.
12. رمضانی، اعظم؛ شهسواری پور، ناصر و هادوی­نژاد، مصطفی (1393). تهیه نقشه راهبرد و کارت ارزیابی متوازن برای معاونت اموزشی دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه ولیعصر (عج).
13. سنایی، علی (1392). پیاده­سازی نقشه استراتژیک در شهرداری­ها (نمونه موردی: شهرداری منطقه یک تبریز). اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر.
14. صفادل، علی؛ درودیان، حسین و منصوری، علیرضا (1387). استفاده از مهندسی ارزش در نقشه استراتژی سازمان جهت شناخت بهتر ارزش­ها. سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش. 1-10.
15. صفری، حسین؛ خان­محمدی، احسان (1393). ترسیم نقشه استراتژی با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم­گیرندگان با استفاده از تکنیک (DEMATEL). نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. سال دوازدهم. شماره37. 51-68.
16. صلواتی، عادل؛ ویسی، حاجی، خزدوزی، بیژن و حسنی، کاوه (1391). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس کارت امتیازات متوازن. فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 3، پیاپی 81، 25- 47.
17. طبری، مجتبی؛ آراسته، فرزاد (1387). ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازات متوازن. فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12، 12-20.
18. عالم تبریز، اکبر؛ محمدی، امیر سالار و پیشوایی، میر سامان (1392). ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازات متوازن- تحلیل سلسله مراتبی ) (BSC- AHP، فلصنامه علمی پژوهشی مطالعات صنعتی، سال 11، شماره 28، 21 – 40.
19. عاملی، فاطمه، الوندی، محسن (1367). مورد کاوی نتایج حاصل از پیاده­سازی نقشه استراتژی کارت امتیازات در دو سازمان ایرانی. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، 1-8.
20. عرب­مازار، علی؛ حسینی، میرزا حسن و شفیغی، زینب (1388). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازات متوازن (BSC). فصلنامه تخصصی مالیات،دوره جدید، شماره 4، 9-30.
21. قادری، اقبال و همکاران (1393). تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره 19: 195-236.
22. کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید پی (1379). اگر با استراتژی خود مشکل دارید، آن را ترسیم کنید، ترجمه حسین حسینیان، ماهانه گزیده مدیریت. شماره 3. 85-92 .
23. کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1384). نقشه استراتژی تبدیل دارائی نامشهود به پیامد­های مشهود. ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی، تهران، آسیا.
24. کردستانی، غلامرضا؛ قاسمی، مژده (1393). طراحی چارچوب ارزیابی متوازن براساس رویکردترکیبی نمودار علت و معلولی، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP). مدیریت صنعتی،دوره 6،شماره3، 573-590.
25. گودرزوند چگینی، مهرداد؛ رضایی کلید بری، حمید رضا و طالشی، مرتضی (1393). مدلسازی و نظرسنجی راهبرد­ها با استفاده از تحلیل شبکه­ای فازی مبتن. پژوهشنامه مالیات، شماره72، 37-62.
26. محمد فام، ایرج (1387). ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک: چرا و چگونه؟. فصلنامه سلامت کار در ایران، دوره 5، شماره‌های 1و 2، 1- 5.
27. مقبل با عرض، عباس؛ امینی، محمدرضا، خسروانیان، حمیدرضا و یارجانی، حامد (1392). تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله‌ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی). فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج، سال هشتم، شماره 23، 109-130.
28. نورایی،محمود؛ علائی، هوشنگ (1390). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان بر اساس مدل کارت امتیازات متوازن. مطالعات کمی در مدیریت،سال دوم،شماره، دوم، 123-97.
29. هانگر، دیوید.، ویلن، توماس ال (1381). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه داوود ایزدی و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
30. Armitage, H. M., & Scholey, C. (2006). Using Strategy Maps to Drive Performance: CMA Canada.
31. Bontis, N., Wu, S., & Wu, A. (2005). The integration between balanced scorecard and intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 267-284.
32. Dror, S., & Barad, M. (2006). Enhancing control charts to validate strategy maps. Quality Technology and Quantitative Management, 3(4), 529-541.
33. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action: Harvard Business Press.
34. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part I. Accounting horizons, 15(1), 87-104.
35. Kim, C.-S., & Davidson, L. F. (2004). The effects of IT expenditures on banks' business performance: Using a balanced scorecard approach. Managerial Finance, 30(6), 28-45.
36. Ling Sim, K., & Chye Koh, H. (2001). Balanced scorecard: a rising trend in strategic performance measurement. Measuring Business Excellence, 5(2), 18-27.
37. Papalexandris, A., Ioannou, G., & Prastacos, G. P. (2004). Implementing the balanced scorecard in Greece: a software firm’s experience. Long Range Planning, 37(4), 351-366.
38. Rompho, N. (2012). An experiment in the usefulness of a strategy map. Measuring Business Excellence, 16(2), 55-69.