دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1401 

پژوهشی

توسعه مدل کسب‌وکار خدمات ابری پایدار

سمیه کشاورز؛ علیرضا موتمنی


حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللِ

محمدهادی صادق؛ مریم پرچمی سرقین؛ مصطفی قندی باغبانزاده


الگوی راهبردی برنامه‌ریزی منابع سازمان دانش‌محور

عبدالحسین قاضوی گرمه؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ میثم شیرخدایی


طراحی و تبیین مدل پرورش توانمندی‌های مدیریتی زنان در سازمان‌های دولتی

مریم بوستانی؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ اکرم هادی زاده


شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اثرگذار و اثرپذیر رهبری چابک سازمان‌های دانش‌بنیان

فریبرز فتحی چگنی؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند


گونه شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


ارزیابی توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

منصور جنگی زهی؛ محمد رضا ملکی؛ علی سلماس نیا