راهنمای نویسندگان

فراخوان مقاله برای

مطالعات مدیریت راهبردی

 

این نشریه ، از محققان و نویسندگان علاقه‌مند دعوت می‌کند در حوزه‌های زیر، مقاله‌های علمی- پژوهشی خود را از طریق سایت www.smsjourlnal.ir  برای نشر ارسال دارند:

 

1. تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

2. تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

3. تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

4. طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌های و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛

5. تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

6. تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

  

نگارش مقالات پژوهشی مستلزم رعایت استاندارد خاصی است و در بسیاری موارد رعایت نکردن این استاندارد منجر به نپذیرفتن مقاله می­‌شود. این سند، استاندارد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در مورد مقاله­‌های ارسالی برای را نشان می‌­دهد. رعایت این استاندارد جهت بررسی و چاپ مقاله الزامی است.

 فایل ورد نمونه مقالات نشریه مطالعات مدیریت راهبردی را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

فایل ورد نمونه مقاله

 

1- مقاله در نرم­‌افزار Word نسخه 2003 یا بالاتر در فرمت A4 با حاشیه­ بالا 3، پائین 3، چپ 3 و راست 4 سانتی­متر، و حداکثر در 25 صفحه (با منابع و چکیده لاتین)  با فاصله خطوط single تایپ شود.

2-  در سرتاسر مقاله، نوشته­‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته­‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

 BMitra 16 

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  12

کلیدواژه‌­ها

پررنگ (Bold)

  BMitra 12

متن فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra 13

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

 BMitra  12

اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times 11

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  BMitra 11

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Times 9

منابع لاتین

معمولی(Regular)

 Times 10

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

زیرنویس­‌های لاتین

معمولی(Regular)

 Times 8

زیرنویس‌­های فارسی

معمولی(Regular)

 BMitra 10

 

 

 

3- شکل و نمودار درون مقاله باید از خوانایی کافی برخوردار باشد و در مواردی که خروجی نرم‌افزاری به صورت شکل و یا نمودار است، در صورت ضرورت (برای افزایش کیفیت) شکل یا نمودار مجدداً در نرم‌­افزار Word ترسیم شود.

4- نویسنده لازم است موارد زیر را به عنوان مستندات پشتیبان ارسال کند:

 • نمودارهای خروجی نرم‌­افزارهای خاص (مانند لیزرل یا Amos و (...
 • نمونه دقیق پرسشنامه تحقیق (برای تحقیقاتی که بر اساس پرسشنامه انجام شده باشد.

5- مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد. مقالاتی که دارای نثر ضعیف و نارسا و دارای اشکالات ویرایشی متعدد باشند در فرآیند داوری وارد نمی­‌شوند. بهتر است نویسندگان تا حد ممکن از واژه‌های فارسی به جای واژه‌های بیگانه استفاده کنند.

6- اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی باید بطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

7- مقاله­‌های ارسالی باید دارای بخش‌­های زیر باشد:

  7-1- صفحه جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام ­و­ نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندة مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کلیة نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

  7-2- صفحه اول مقاله شامل: عنوان و چکیدۀ مقاله به زبان فارسی (حاوی  هدف  و مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها و بحث و نتایج، شامل 200 تا 250 کلمه) و کلیدواژه‌­ها (حداکثر 6 واژه)

و چکیدۀ مبسوط انگلیسی (حاوی

 1. Aim and Introduction 
 2.  Methodology
 3. Findings
 4. Discussion and Conclusion، شامل 750 تا 1000 کلمه) و کلیدواژه‌­ها (حداکثر 6 واژه).

  7-3-  صفحه دوم تا انتهای مقاله معمولاً شامل: 1. مقدمه (تعریف موضوع، اهمیت و مسئله پژوهش)؛ 2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق (تعاریف مفهومی موضوع مقاله، مروری بر پیشینة تحقیق و چارچوب نظری)؛ 3. روش‌شناسی تحقیق (هدف، مدل تحقیق، پرسش‌ها و فرضیه‌ها، روش و ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایائی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­‌گیری، فنون تحلیل و توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و نحوة پاسخگویی به پرسش‌ها)؛ 4. تحلیل داده‌ها و یافته‌­های پژوهش (داده‌های جمعیت‌شناختی و متغیرهای مدل تحقیق، یافته‌­ها و مقایسه آن با یافته‌­های پژوهش‌های مرتبط)، 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها (ارائه خلاصه نتایج مفید و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق، تحقیقات آتی پیشنهادی و  محدودیت­های تحقیق) و فهرست منابع. لطفاً متن کامل مقاله مطابق شماره‌های هر بخش به دقت شماره‌گذاری شود.

7-4- چکیده و کلید‌واژه‌­ها به زبان انگلیسی بر روی صفحه­ جداگانه، به همراه ترجمه انگلیسی مشخصات مندرج در صفحه جلد فارسی (بند 7-1)

7-5- شیوه منبع‌­دهی باید به صورت عددی در متن مقاله در داخل [ ] مشخص شود. در فهرست منابع، منابع به زبان انگلیسی(منابع فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند) به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره‌­گذاری و سپس در داخل متن ارجاع داده شوند. لازم است  منابع مطابق استاندارد انجمن روان­شناسی آمریکا (APA) (دریافت از سایت مجله) ارایه شوند.

 

    نکات قابل توجه

 

 1. مقاله­‌های ارسالی نباید در مجله‌­های فارسی و انگلیسی زبان داخل و خارج کشور چاپ و یا به صورت هم­زمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
 2. ارجاع مقالات نشریه در مواردی که موضوع مقاله مشابه مقاله‌های گذشته نشریه بوده باشد.
 3. مقاله باید دقیقاً مطابق راهنمای نگارش مقاله باشد.
 4. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌پذیر نیست.
 5. هزینه انتشار مقاله ۳۵۰۰۰۰ تومان(سیصدوپنجاه هزار تومان) است. ۱۵۰۰۰۰ تومان بابت داوری مقاله است که قبل از داوری مقاله و ۲۰۰۰۰۰ تومان آن بابت ویراستاری و چاپ که قبل از پذیرش نهایی باید به شماره حساب مدیر اجرایی نشریه واریز گردد.
 6. کلیه نویسندگان مقاله‌ها، ‌موظف هستند گزارش نتیجه ارزیابی درصدی محتوای مقاله تقدیمی را از سامانه مشابه یاب متون سمیم نور به نشانی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default،  در سامانه نشریه، همراه مقاله خود، بارگذاری کنند. این درصد باید کمتر از ده درصد باشد.

 7. فرم تعهدنامه و فرم کپی رایت را با کلیک روی گزینه‌های زیر دانلود نموده و بعد از تایپ اطلاعات خواسته شده، تصویر فرم‌های تکمیل شده را همراه با اصل فایل مقاله بارگزاری نمایید. 

               _تعهد_اخلاقی_چاپ_مقاله                         _کپی_رایت