اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 796
تعداد پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش 415

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 531
تعداد مشاهده مقاله 240799
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 219323
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
درصد پذیرش 31 %