به نام خدا

این فصلنامه به استناد پروانه شماره ثبت 1682 / 124 مورخ 24 / 03 / 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 2194 / 11 / 3 مورخ 24 / 12 / 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی و نیز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی پویایی‌شناسی سیستم‌ها منتشر می‌شود.

 مقاله‌ها بیانگر آرا و نظرهای نویسندگان است. نشریه در ویرایش مطالب آزاد است. مقاله‌های واصل شده بازگردانده نمی‌شود.

 

حوزه‌های نشر مقالات فصلنامه به شرح زیر است:

  • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
  •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
  •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
  •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
  •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
  •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.
شماره جاری: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 

2. کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته

صفحه 19-39

محسن پارساجم؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


4. ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست


5. چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

صفحه 83-123

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


7. شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


8. تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

صفحه 161-176

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی


9. تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


10. تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


ابر واژگان