تعداد مقالات 352
 تعداد نویسندگان  797
 نسبت مشاهده بر مقاله  59.13
نسبت دریافت بر مقاله 86.8

حوزه‌های نشر فصل‌نامه

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 

 

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                                                 علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                                              فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                                           دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                                        فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                                                الکترونیکی
 • نوع داوری                                                                دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری                  دارد
شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 

علمی - پژوهشی

1. منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

صفحه 19-43

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی


2. راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

صفحه 45-64

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند


3. بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید

صفحه 65-88

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ امیر حسین فرمهینی فراهانی


4. طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران

صفحه 89-119

مهدی حقیقی کفاش؛ محسن جلالی؛ مهدی ابراهیمی؛ وحید خاشعی


مستخرج از پایان نامه

5. الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات

صفحه 121-151

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


8. تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری

صفحه 209-230

محمد صادق حسن زاده؛ میرهادی موذن جمشیدی؛ مجید مشرقی


ابر واژگان