تعداد مقالات 327
 تعداد نویسندگان  739
 نسبت مشاهده بر مقاله  37.41
نسبت دریافت بر مقاله 50.44

حوزه‌های نشر فصل‌نامه:

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 

 

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                                                 علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                                              فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                                           دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                                        فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                                                الکترونیکی
 • نوع داوری                                                                دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری                  دارد
شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 

علمی - پژوهشی

1. الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی

صفحه 19-46

بهروز رضایی منش؛ وجه الله قربانی زاده؛ داوود حسین پور؛ علی طاهری


3. مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی

صفحه 69-97

مهدی باستان؛ الهه زادفلاح؛ علی محمد احمدوند


5. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک

صفحه 123-150

ندا شاه سیاه؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی


6. راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی

صفحه 151-173

آزاده اشرفی؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدعلی افشار کاظمی


7. شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری

صفحه 175-205

فرهاد قیصری؛ سنجر سلاجقه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ ایوب شیخی


9. ارائه مدل ریاضی برای اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته

صفحه 237-260

الهه براری نیا؛ رضا عباسی؛ سعید صفری


ابر واژگان