تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 433
تعداد نویسندگان 969
تعداد مشاهده مقاله 50,329
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73,787
نسبت مشاهده بر مقاله 116.23
نسبت دریافت فایل بر مقاله 170.41
تعداد مقالات ارسال شده 392
تعداد مقالات رد شده 167
درصد عدم پذیرش 43
تعداد مقالات پذیرفته شده 110
درصد پذیرش 28
زمان پذیرش (روز) 144
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 172
h-index 7

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399 

مستخرج از رساله

1. مدل راهبرد کسب‌وکار مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی

صفحه 1-18

بهاره بهزادی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مریم خوشنویسی


‌علمی

2. ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


مستخرج از پایان نامه

4. ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


مستخرج از پایان نامه

11. تبیین الگوی بوروکراسی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


علمی

12. ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

اشکان شباک؛ تابان باغفلکی؛ مرضیه خاکستری


ابر واژگان