تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 442
تعداد نویسندگان 990
تعداد مشاهده مقاله 53,728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79,104
نسبت مشاهده بر مقاله 121.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 178.97
تعداد مقالات ارسال شده 406
تعداد مقالات رد شده 180
درصد عدم پذیرش 44
تعداد مقالات پذیرفته شده 119
درصد پذیرش 29
زمان پذیرش (روز) 145
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 172
h-index 7

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399 

مستخرج از رساله

1. مدل راهبرد کسب‌وکار مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی

صفحه 1-18

بهاره بهزادی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مریم خوشنویسی


‌علمی

2. ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


مستخرج از پایان نامه

4. ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


‌علمی

6. تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بُعد تفکر استراتژیک

محمد مهدی پرهیزگار؛ سجاد اعتمادیان؛ محمدتقی امینی؛ جمشید سالار


مستخرج از پایان نامه

11. تبیین الگوی بوروکراسی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


علمی

12. ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

اشکان شباک؛ تابان باغفلکی؛ مرضیه خاکستری


ابر واژگان