به نام خدا

این فصلنامه به استناد پروانه شماره ثبت 1682 / 124 مورخ 24 / 03 / 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 2194 / 11 / 3 مورخ 24 / 12 / 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی و نیز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی پویایی‌شناسی سیستم‌ها منتشر می‌شود.

 مقاله‌ها بیانگر آرا و نظرهای نویسندگان است. نشریه در ویرایش مطالب آزاد است. مقاله‌های واصل شده بازگردانده نمی‌شود.

 ------------------------------------------------------------------

این نشریه در پایگاه‌های زیر نمایه شده است.

                         

 

                                     

                          

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 

1. کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته

صفحه 19-39

محسن پارساجم؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


3. ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست


4. چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

صفحه 83-123

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


6. شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


7. تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

صفحه 161-176

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی


8. تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


9. تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی