تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 523
تعداد نویسندگان 1,208
تعداد مشاهده مقاله 249,665
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225,093
نسبت مشاهده بر مقاله 477.37
نسبت دریافت فایل بر مقاله 430.39
تعداد مقالات ارسال شده 825
تعداد مقالات رد شده 436
درصد عدم پذیرش 53
تعداد مقالات پذیرفته شده 254
درصد پذیرش 31
زمان پذیرش (روز) 148
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 274

 

 

این فصل‌نامه برای ایجاد زمینه‌های پرورش، نوآوری و توسعه نظریه‌ها، مدل‌ها و الگوهای مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در چارچوب قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار مقاله‌های علمی می‌کند. (گواهی رتبه علمی)

 

 

Creative Commons License 

 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

 این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

شماره جاری: دوره 13، شماره 52، دی 1401 

پژوهشی

مفهوم پردازی راهبردهای اجتماع محور بنگاه‌های کسب‌وکار

صفحه 1-20

10.22034/smsj.2022.163797

معصومه قاسمی شمس؛ وحید خاشعی؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


تحلیل تعامل نهادها درتوسعه کارآفرینی منطقه‌ای

صفحه 43-64

10.22034/smsj.2022.153182

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری


عارضه‌پردازی بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی

صفحه 95-123

10.22034/smsj.2022.163800

محمدامین آئینی؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


مدل فرآیندیِ پیاده‌سازی سازمان آراسته

صفحه 125-140

10.22034/smsj.2022.151640

رضا نجاری؛ بهرام دستان؛ محمدجواد حضوری؛ سید علی اکبر احمدی


بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور

صفحه 158-141

10.22034/smsj.2022.163802

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی؛ احمد ترکمن


شناسایی قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های بزرگ و کوچک در فرایند شکل‌گیری و توسعه شبکه‌های نوآوری

صفحه 193-214

10.22034/smsj.2022.163801

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌پذیری بانک‌ها

صفحه 307-327

10.22034/smsj.2022.163798

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی


ابر واژگان

نشریات مرتبط