تعداد نویسندگان  927
تعداد مقالات ارسال شده  344
درصد پذیرش  25
 زمان پذیرش   134
 نسبت مشاهده بر مقاله  100.71
نسبت دریافت بر مقاله 149.21

 

حوزه‌های نشر فصل‌نامه

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 ****************************************************************************************************

 بر اساس رتبه‌بندی وزات علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی موفق به کسب رتبه ب شده است.

 ****************************************************************************************************

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                            علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • رتبه ارزیابی                                         ب
 • توالی انتشار                                          فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                       دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                   فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                            الکترونیکی
 • نوع داوری                                            دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری  دارد
 • سال تاسیس                                             1389

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399 

علمی-

1. ارائة الگوی اکتشافی ارتقای ارتباط دانشگاه با صنعت

صفحه 1-20

منیژه قره‌چه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


مستخرج از رساله

2. ارائه مدل برندسازی استراتژیک: رویکرد ترکیبی نظریه داده بنیاد و مدلسازی معادلات ساختاری

صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ شهرام خلیل‌نژاد


علمی

3. بررسی تاثیر بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 1-20

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ مرتضی انوشهء؛ نسیم آقایی


مستخرج از پایان نامه

4. رهبری دانش محور و تسهیم دانش

صفحه 1-20

بهروز قلیچ لی؛ نوید عزتی؛ حسین رحمتی


علمی

5. تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی

صفحه 1-20

حبیب الله طاهر پور کلانتری؛ سیده مریم حسینی


مستخرج از پایان نامه

6. مدل منظومه‌ای ایجاد کسب و کارهای نوپا و نوآور

صفحه 1-20

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مستخرج از رساله

8. ارائه الگو رضایت_اعتماد با تاکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

صفحه 1-20

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


علمی-

11. تأثیر مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

صفحه 1-20

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ شیما معین فر


مستخرج از رساله

12. مدل‌سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی‌های سیستم در صنعت برق

صفحه 1-20

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه


ابر واژگان