تعداد مقالات 355
 تعداد نویسندگان  806
 نسبت مشاهده بر مقاله  67.89
نسبت دریافت بر مقاله 97.63

حوزه‌های نشر فصل‌نامه

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 

 

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                           علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                         فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                        دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                    فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                             الکترونیکی
 • نوع داوری                                             دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری   دارد
 • سال تاسیس                                             1389
شماره جاری: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398 

مستخرج از رساله

1. شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه

صفحه 1-20

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


علمی

2. طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی

صفحه 1-20

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


3. فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران

صفحه 1-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


علمی

5. مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک

صفحه 1-20

سلطانعلی شهریاری؛ سعید جعفری نیا؛ احمد کاربخش


7. راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت‌ها

صفحه 1-20

علیر ضا جعفری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا


8. تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM

صفحه 1-20

نورمحمد یعقوبی؛ زینب قصاب زاده لنگری؛ فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری


ابر واژگان