تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: پل گیشا خیابان فروزانفر کوچه نهم پلاک 32 واحد 1

کد پستی: 1983969411 

صندوق پستی: 1983963113

تلفن:  86017052, 29905222 , 86017055

شماره فکس: 22431645 , 86017085

ایمیل: smsjournalas@gmail.com


CAPTCHA Image