تماس با ما

عنوان نشریه: مطالعات مدیریت راهبردی

نوع نشریه:  فصل‌نامه علمی

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت راهبردی ایران

 

شاپا الکترونیکی:6744-2676

شاپا چاپی:6853-2228

 

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آیت‌اللهی

سردبیر: دکتر محمّدرضا حمیدی‌زاده  

 

کارشناس: علی بهرمندپور

ویراستار: شیما جُنگ

مشاور: آرمان احمدی‌زاد

 

آدرس: دانشگاه شهیدبهشتی، اوین، بلوار دانشجو دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،

کد پستی: 1983969411

 

پست الکترونیک: smsjournalas@gmail.com 

 

لطفا سوالات خود در رابطه با نشریه، ارسال مقاله و پیگیری آن را از طریق ایمیل فوق برای ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.


CAPTCHA Image