داوران

نام نام خانوادگی شهر سازمان Publons
دکتر ابوالقاسم ابراهیمی شیراز دانشگاه شیراز Publons
دکتر عیسی نیازی مازندران دانشگاه مازندران  
دکتر آرمان احمدی زاد کردستان دانشگاه کردستان  
دکتر مریم اخوان خرازیان تهران دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر فاطمه اردو تهران دانشگاه تهران publons  
دکتر علی اسدی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر قاسم اسلامی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد Publons
دکتر آزاده اشرفی تهران دانشگاه آزاد اسلامی  
دکتر علی اصغری صارم همدان دانشگاه بوعلی سینا Publons
دکتر زینب السادات اطهری کاشان دانشگاه کاشان  
دکتر محسن اعظمی کرمانشاه دانشگاه پیام نور  
دکتر علی اکبر امین بیدختی سمنان دانشگاه سمنان Publons
دکتر محمدتقی امینی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر سید جواد امینی تهران دانشگاه عالی دفاع ملی  
دکتر علی اندایش تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر مهران بادین دهش تهران دانشگاه شهید بهشتی  publons
دکتر مهدی باستان تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر راضیه باقرزاده خداشهری خرم آباد دانشگاه لرستان Publons
دکتر روح اله باقری مشهد دانشگاه فردوسی  
دکتر بلقیس باورصاد اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
دکتر سونا بایرام زاده تهران دانشگاه خاتم  
دکتر ابوالفضل براتی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر آرمان بهاری زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان Publons
دکتر جواد بهنامیان همدان دانشگاه بوعلی سینا Publons
دکتر لیلا بهنیا قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر روح الله بیات قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی Publons
دکتر الله یار بیگی فیروزی زاهدان دانشگاه پیام نور  
دکتر فرخ پارسی‌زاده تهران پژوهشگاه بین الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله  
دکتر محمدمهدی پرهیزگار تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر اویس ترابی تهران دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
دکتر لیلا ترکی اصفهان دانشگاه اصفهان Publons
دکتر محمدرضا تقوا تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر مصطفی جعفری زنجان دانشگاه زنجان  
دکتر سعید جعفری تیتکانلو مشهد دانشگاه بین المللی امام رضا  
دکتر سعید جعفری نیا تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر محمد جوادی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر پیمان حاجی زاده تهران دانشگاه آزاد اسلامی  
دکتر علی حاجی غلام سریزدی تهران دانشگاه صنعتی شریف  
دکتر عباسعلی حاجی کریمی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر علیرضا حدادیان تهران دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر معصومه حسین زاده شهری تهران دانشگاه الزهرا  
دکتر شهامت حسینیان تهران دانشگاه علوم انتظامی امین  
دکتر محمدرضا حمیدی زاده تهران دانشگاه شهیدبهشتی Publons
دکتر وحید خاشعی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر شهرام خلیل‌نژاد تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر افشین دبیری تهران شرکت گروه مپنا  
دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی اهواز دانشگاه شهید چمران  
دکتر مهدی دهقانی سلطانی رفسنجان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  
دکتر مسعود ربیعه تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مهناز ربیعی تهران دانشگاه ازاد اسلامی   
دکتر ناصر رحمدل تهران دانشگاه فنی و حرفه‌ای  
دکتر فریبرز رحیم نیا مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر عباسعلی رستگار تهران دانشگاه تهران  
دکتر رضا رسولی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر فاطمه نارنجی تهران دانشگاه تهران  
دکتر مصطفی زندیه تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر سعید سعیدا اردکانی یزد دانشگاه یزد  
دکتر مریم سلیمانی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر یاسر سبحانی تهران دانشگاه علم و صنعت  
دکتر ابوالفضل شاه آبادی تهران دانشگاه الزهرا  
دکتر ساناز شفیعی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر ناصر شهسواری‌پور رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان  
دکتر محمدهادی صادق تهران دانشگاه تهران  
دکتر جواد صالحی تهران دانشگاه پیام نور  
دکتر سعید صفری تهران دانشگاه شاهد  
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان اهواز مرکز پژوهش‌های  صنعت نگین پاسارگاد  
دکتر سید محمد طباطبایی نسب یزد دانشگاه یزد  
دکتر سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر علی عابدینی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی قم دانشگاه قم  
دکتر علی اکبر عرب مازار تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر حسین علی احمدی جشفقانی تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران  
دکتر اشکان عیوق تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر یاسر قاسم‌نژاد تهران تهران، گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)  
دکتر احمدرضا قاسمی قم پردیس فارابی دانشگاه تهران  
دکتر منیژه قره چه تهران دانشگاه شهیدبهشتی  
دکتر احمد کاربخش تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر اسداله کرد نائیج تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر محمدرضا کریمی علویجه تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر عبدالرسول کریمی یزدی شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر محمّد حکاک خرم‌آباد دانشگاه لرستان  
دکتر پرویز کفچه سنندج دانشگاه کردستان  
دکتر مسعود لاجوردی سمنان دانشگاه ازاد اسلامی   
دکتر فایق مجرد تهران دانشگاه تهران  
دکتر مجید محمد شفیعی اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر محمد مهدی مظفری قزوین دانشگاه امام خمینی  
دکتر فاطمه نارنجی ثانی تهران دانشگاه تهران  
دکتر علیرضا نجاتی منفرد تهران دانشگاه عالی دفاع ملی  
دکتر خبات نسایی کردستان دانشگاه کردستان  
دکتر مهدی نصراللهی قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر امیرهوشنگ نظرپوری خرم آباد دانشگاه لرستان  
دکتر محسن نظرزاده زارع ملایر دانشگاه ملایر  
دکتر محسن نظری تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر فرشید نمامیان کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر امیر نیازمند تهران دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا  
دکتر روزا هندیجانی تهران دانشگاه تهران Publons
دکتر آذر کفاش‌پور مشهد دانشگاه فردوسی  publons
دکتر سلمان ولی زاده زنجان دانشگاه آزاد اسلامی   
دکتر محمود یحیی زاده فر مازندران دانشگاه مازندران  
دکتر احمدعلی یزدان پناه تهران موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی  
دکتر ناصر یزدانی تهران دانشگاه شاهد