دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1392 

پژوهشی

تبیین سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

صفحه 15-41

عزت‌اله اصغری‌زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدتقی جعفر‌زاده؛ محمدصادق بهروز


استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون

صفحه 43-68

محمدحسین ابویی؛ سید محمدرضا رزمی


سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک

صفحه 69-99

محمدرضا معتدل؛ محمدمهدی جعفری‌منش


اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ

صفحه 101-123

سید محمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه؛ سید محمدحسین حسینی


سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ

صفحه 163-187

ابوالقاسم ابراهیمی؛ زهرا جافری؛ ایوب احمدی؛ لیلا نصرالهی وسطی