استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

یکی از انواع استراتژی­‌ها که سازمان‌­ها برای توسعه کسب‌­و­کار خود اتخاذ می­‌نمایند، استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون است. انتخاب صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمان‌­ها توانایی مالی و مدیریتی بالایی دارند، باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان می­شود. بنابراین سازمان­‌ها باید انواع استراتژی­‌های تنوع­‌گرایی ناهمگون خود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی به‌­خوبی ارزیابی کنند. پژوهش حاضر با هدف اولویت­بندی و انتخاب بهترین استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام با­توجه به تحلیل SWOT انجام گرفته است. این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی بالای خود، تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید گرفته است. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب تکنیک­‌های فرآیند تحلیل شبکه‌­ای  و تصمیم­‌گیری گروهی در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی شرکت ارائه شد که در آن از عوامل SWOT به ­عنوان عوامل تصمیم­‌گیری استفاده شده است. در نهایت پس از انتخاب بهترین استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار گرفت و این شرکت اقدام به پیاده­‌سازی این استراتژی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conglomerate Diversification Strategy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Abouei 1
  • Seyed Mohammad Reza Razmi 2
1 Assistance Professor, Yazd University.
2 Ms of Industrial Engineering
چکیده [English]

One of the kinds of strategies that organizations can adopt to develop their business, is conglomerate diversification strategy. The right selection this strategy when organizations have high financial and managerial ability, will increases organization competitive advantage. This study aims to prioritize and selection the best conglomerate diversification strategy for andishe gostar khayyam firm due SWOT analysis. This firm due to its high ability to manage the company, has decided to establish a new business. To achieve this goal, in this study, ANP and Dematel techniques in fuzzy coditions is used. In this study, the interviews with the experts and the firm's strengths and weaknesses and the opportunities and threats that affecting in the selection strategy were determined. Then the network model for investigation due current literature and determined factors was drew and The investigation questionnaire was distributed between experts. Ultimately, the best conglomerate diversification strategy obtained and results for administration sent and the firm implement selected strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conglomerate Diversification Strategy
  • ANP
  • Dematel
  • Triangular Fuzzy Numbers
 
1. آسیان، سبحان، همتی، محمد، سمندی­زاده، کوروش (1388). "ارزیابی برنامه­ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با­استفاده از AHP فازی" مجله مدیریت صنعتی، 4(7)، 1-20.
2. افشار کاظمی، محمدعلی، سالاری­فر مجتبی، نصیری­پور، امیر اشکان، منوچهری مقدم ژیلا (1390)، "عوامل مدیریتی موثر بر مرکز قلب تهران مطالعه­ای با رویکرد فازی" فصلنامه بیمارستان، 37، 1-9.
3. جعفرنژاد، احمد، احمدی، احمد، ملکی، محمدحسن (1390)،" ارزیابی تولید ناب با­استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک­های ANP و DEMATEL در شرایط فازی" فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 8(20)، 1-25.
4. خورشید، صدیقه، رنجبر، رضا (1389). "تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک­های چند شاخصه فازی" فصلنامه مدیریت صنعتی، 5(12)، 19-39.
5. رحمان سرشت، حسین، قدرتیان کاشان، سیدعبدالجابر (1389)، "ارزیابی چند­سطحی عوامل موثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران" مطالعات مدیریت راهبردی، 4، 15-41.
6. رئیسی، صدیق، حمزه، اکرم (1390). "طراحی مدل ترکیبی چند معیاره به منظور انتخاب بهترین پروژه شش سیگما" مجله تحقیق در عملیات و کاربردها، 8(4)، 71-92.
7. زبردست، اسفندیار (1389)، «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای» نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 41، 79-90.
8. شوندی، حسن (1391). "نطریه مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت"،  تهران، نشریه علوم پایه.
9. صحت، سعید، پریزادی، عیسی (1388)، "به­کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکه­ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)" نشریه مدیریت صنعتی، 1(2)، 105-120.
10. عمل نیک، محمدصادق، انصاری­نژاد، ایوب، انصاری­نژاد، صمد، میر نرگسی.سینا (1389). "یافتن روابط علی و معلولی و رتبه­بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه­های پیاده­سازی سیستم­های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش­های ANP و DEMATEL فازی گروهی­ نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 44(2)، 195-212.
11. قدسی پور، سیدحسن (1385). "مباحثی در تصمیم­گیری چند معیاره فرآیند سلسله مراتبی AHP"، تهران، نشریه دانشگاه امیرکبیر.
12. گیل عسگر، رمضان، صائب، کیوان، ارجمندی، رضا، خراسانی، نعمت الله (1390) "تدوین استراتژی یکپارچه زیست محیطی پارک جنگلی صقارود به روش ANP" فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، 6(1)، 111-125.
13. ملکی، محمدحسن، محقر، فاطمه، کریمی دستجردی، داوود (1389). تدوین و ارزیابی استراتژی­های سازمانی با بکارگیری مدل­های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه­ای. مدیریت فرهنگ سازمانی، 8(21)، 159-176.
14. موتمنی، علیرضا، جوادزاده، محمدرضا، تیزفهم، مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک­ها.  مطالعات مدیریت راهبردی 1، 141-159.
15. میرزایی، حمیدرضا، رجوعی، مرتضی، اخروی، امیرحسین (1390). تدوین راهبردهای مجتمع­های دامداری شیری با­استفاده از AHP گروهی-فازی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(4)، 428-440.
16. میرفخرالدینی، سیدحیدر، امیری، یاسر (1389). ارائه راهکارهای ارتقاء خدمات الکترونیکی بانک­ها با رویکرد BSC، ANP فازی و TOPSIS فازی( مطالعه موردی: بانک های دولتی منتخب استان فارس) مدیریت صنعتی، 2(5)، 141-158.
17. نخعی کمال­آبادی، عیسی، امیرآبادی، محمد، محمدی­پور، هیرش (1389). انتخاب استراتژی بهینه بر اساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اراک). فصلنامه مدیریت صنعتی، 5(11)، 21-34.
18. Anıl, İ., & Yiğit, I. (2011). The Relation between Diversification Strategy and Organizational Performance: A Research on Companies Registered to the Istanbul Stock Exchange Market. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24(0), 1494-1509.
19. Ducassy, I., & Prevot, F. (2010). The effects of family dynamics on diversification strategy: Empirical evidence from French companies. Journal of Family Business Strategy, 1(4), 224-235.
20. Lee, W., & Lee, N. S. (2007). Understanding Samsung's Diversification Strategy: The Case of Samsung Motors Inc. Long Range Planning, 40(4–5), 488-504.
21. Luo, Z., & Qin, Z. (2012). SWOT Analysis of Functions of Chinese Universities. IERI Procedia, 2(0), 253-257.
22. Mohammadpur, M., & Tabriz, A. A. (2012). SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD – A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41(0), 322-333.
23. Nilsson, J., & Dijk, G. (1997). Strategies and structures in the Agro-food industries, Netherlands.
24. Ozkan-Canbolat, E. (2011). Social Capital Influences On Business Groups’ Diversification Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24(0), 1436-1443.
25. Picone, P. M. (2012). Conglomerate diversification strategy and corporate performance, dissertation, University of Catania.
26. Ramírez Alesón, M., & Escuer, M. E. (2002). The impact of product diversification strategy on the corporate performance of large Spanish firms. Spanish Economic Review, 4(2), 119-137.
27. Rezaei, J., & Ortt, R. (2013). Multi-criteria supplier segmentation using a fuzzy preference relations based AHP. European Journal of Operational Research, 225(1), 75-84.
28. Sehat, L. S., & Jami, E. N. (2012). Choosing the best strategy of SWOT analysis for science and technology parks using fuzzy ANP-DEMATEL. Global Journal Of Management Science and Technology, 31, 29-47.
29. Sevkli, M., Oztekin, A., Uysal, O., Torlak, G., Turkyilmaz, A., & Delen, D. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey. Expert Systems with Applications, 39(1), 14-24.
30. Smith, K. V., & Schreiner, J. C. (2012). A portfolio analysis of conglomerate diversification. The Journal of Finance, 24(3), 413-427.
31. Şeker, Ş., & Özgürler, M. (2012). Analysis of the Turkish Consumer Electronics Firm using SWOT-AHP Method. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58(0), 1544-1554.
32. van Oijen, A., & Douma, S. (2000). Diversification Strategy and the Roles of the Centre. Long Range Planning, 33(4), 560-578.
33. Wijnmalen, D. J. D. (2007). Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP–ANP: A critical validation. Mathematical and Computer Modelling, 46(7–8), 892-905.
34. Yüksel, İ., & Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis–A case study for a textile firm. Information Sciences, 177(16), 3364-3382.