اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی دکتری رشته بازاریابی بین الملل، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

     استفاده از ساختار شرکت‌های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت‌ها باعث می‌شود از قِبَل هم­‌افزایی رخ داده میان شرکت‌های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق گردد. از طرفی، در فضای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی عصر کنونی، آنچه که سازمان‌ها به‌­شدت به آن نیازمندند کسب مزیت رقابتی است و این امر میسر نمی‌گردد مگر با نوآوری و خلاقیت. یکی از کارهایی که شرکت‌های مادر تخصصی برتر دنیا به منظور گسترش خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های زیرمجموعه انجام می‌دهند، اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های زیرمجموعه و انتخاب نوآورترین شرکت و در نهایت تشویق آن شرکت است. در این مقاله به ارائه ابعاد مدلی می‌­پردازیم که به‌­وسیله آن یک شرکت مادر تخصصی می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعۀ خود را از نظر میزانِ نوآور بودن، پایش کرده و نوآورترین شرکت را مشخص کند. نوآوری ویژه در این مقاله، به­‌کارگیری روش تحقیق نظریه مبنایی در رسیدن به مدل اندازه‌گیری نوآوری است. مدل استخراج‌شده شامل چهار سطح می‌باشد که در سطح اول دو بعد افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات جدید و کاهش هزینه ناشی از به­کارگیری فرایندهای بهینه؛ در سطح دوم دو بعد افزایش آگاهی مشتریان و تأمین‌کنندگان، توسعه شبکه‌ای از همکاران؛ در بعد سوم سه هدف توسعه سبد کسب‌­و­کارها و محصولات، بهبود فرایندهای سازمانی و افزایش آگاهی از فناوری‌ها و روش‌های جدید و در بعد چهارم بهبود محیط کار، استقرار زیرساخت‌های نوآوری و بهبود سیستم‌های جذب و نگهداری کارکنان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Innovation in Holding Companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirmohammadi 1
  • Mohammad Mahdi Izadkhah 2
  • Seyed Mohammad Hossein Hosseini 3
1 Associate Professor, Alame Tabatabaee University.
2 Phd student, Semnan University
3 Phd student, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Structure of holding firms become usual in many countries specially IRI. Born of this companies enhance creating asset value by synergy in subordinate firms. On the other hand in today dynamic and uncertain environment vital factor for companies is achieving competitive advantage. Innovation and creativity ease gaining competitive advantage. So characterizing innovation and creativity and aligning them with firm goals to conduct effective competitive strategies would be important issue. In result on of main process in holding firms is developing innovation and creativity through subordinate firms which could guaranty success in them. One of the most important tasks of the best holding firms is to develop the innovation through measuring it in subordinate and choosing the most innovative firm. In this article we discuss concepts and aspects of the model to evaluate innovation and effectiveness in subordinates. Innovation in the article is using grounded theory to create measurement model for innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Holding
  • Grounded Theory
 
1. استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه با و شیوه با. ترجمه محمدی، بیوک. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2. اسکافی، امیررضا (1384). سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علامه طباطبایی. به راهنمایی اعرابی سید محمد
3. دهقان نبی‌الله (1388). ارائه الگوی بهتر عملکرد صادراتی. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی به راهنمایی قاسمی حسن
4. شاه محمدی، مرضیه (1390). امکان‌سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداری (نمونه موردی شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی
5. قربانی زاده، وجه ا... (1384). طراحی و تبیین الگویی هدفمند برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمان‌ها. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی مشبکی اصغر
6. Bolanos, R., Fontela,E., Nenclares,A., & Pastor, P., (2005). Using interpretive structural modeling in strategic decision-making group. Management Decision, 43,877 -895.
7. Chan. Vanessa, Assessing innovation metrics, http://www.mckinseyquarterly.com
8. Charmaz, K. (2000). grounded theory: objectivist & constructivist methods, sage publication .
9. Concise Oxford English Dictionary (11th ed), (2004). Oxford University Pub
10. Druker. P, (1985). Innovation and Entrepreneurship. New Yore, Harper & Row Published
11. Jacqueline. F. & Wladimir, S. (2008). Grounded Theory Method in Management Research: Users Perspectives. Organizational Research Methods, 11: 430 originally published online 8 August 2007
12. Goold, M., Campbell, A., & Alexander. M. (1994). Corporate level strategy: Creating Value in the Multibusiness Company, New York: John Whiley & Son
13. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1989). Strategic Intent. Harvard Business Review 67(3).
14. Hanafizade, P., Moayer, S & Rezaei, M. (2006). Defining CSFs for Information system strategic planning in holding companies: A case study of an Iranian Managerial holding Company, Journal Of Information Technology Case and Application Research, 10( 1). Pg. 7.
15. Hanafizade, P., & Moayer, S. (2008). A methodology ti define strategic process in organizations: An exploration study in managerial holding companies. Business Process Management Journal, 14(2).
16. Hoberman, A.M., & Miles, M.B. (2002). the qualitative researchers companion, sage publication.
17. Hom, P.W & kinicki, A.J (2001). toward a greater understanding of how dissatisfaction Drives employee turnover. academy of management  journal
18. Kendra, K., & taplin, L.J. (2004). Project success: a cultural framework, Project management journal, 35.
19. Markides. C, (2000). All the right moves - A guide to crafting breakthrough strategy. London, Harvard Business School Press
20. Organization and Economic Co-operation and Development, (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی), 2005, Annual report
21. US Department of Energy, (1993). Public Utility holding Company Act of 1935: 1935-1992. US Department of Energy. Washington DC. 20585
22. https://www.myninesigma.com/oisurvey/start.aspx