دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1392 

پژوهشی

رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان

صفحه 17-38

سید یعقوب حسینی؛ علی پوزش؛ شهربانو یداللهی


سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار

صفحه 61-82

حامد حاج آقا معمار؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علیرضا خوراکیان


ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه

صفحه 131-159

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ نادر مظلومی؛ سید حسین جلالی


الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران

صفحه 161-180

حمید زارع؛ غلامرضا جندقی؛ محمدتقی خوبرو