دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1400 

پژوهشی

نقد فرهنگ ناب آموزش عالی از منظرفرهنگ سازمانی شایسته‌محور

صفحه 1-21

فاطمه اردو؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ غلامرضا ذاکرصالحی


طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ لادن صیاف؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی


الگوی هماهنگ‏سازی زنجیره تأمین خدمات

صفحه 63-78

رضا جلیل؛ عزت اله اصغری زاده؛ عالیه کاظمی


شناسایی و طراحی الگوی پیکربندی بازاریابی یکپارچه

صفحه 79-111

نصراله حسن زاده؛ محمّدرضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه؛ بهمن حاجی پور


طراحی الگوی پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 113-136

میرعلی سیدنقوی؛ وحید ناصحی فر؛ حامد دهقانان؛ محمد خسروی


الگوی بدبینی سازمانی در دانشگاه‌ها

صفحه 155-187

جواد شکرریز؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری


نقشه‌برداری نظام‌مند از مطالعات شبکه‌های کسب‌وکار

صفحه 189-207

علی پریشانی؛ بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی؛ غلامحسین خورشیدی


مدل راهبردی شبکه‌سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع

صفحه 209-227

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک به منظور توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری

صفحه 229-249

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ علیرضا حمیدزاده اربابی؛ الله یار بیگی فیروزی


مدل کنترل راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران

صفحه 276-299

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار


سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی

صفحه 301-319

رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ ممهرداد محرم زاده