دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1400 

پژوهشی

تدوین راهبرد‏ سناریوی بانکداری الکترونیک

صفحه 1-22

محمد ابویی اردکان؛ سونا بایرام زاده؛ ندا سلطان محمدی


الگوی مدیریت عملکرد راهبردی در سازمان‌های بزرگ مهندسی

صفحه 23-43

اویس ترابی؛ روح اله تولایی؛ غلامحسین نیکوکار


راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 45-64

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


موانع اجرای راهبرد در سازمان‌های فرهنگی

صفحه 103-116

پرهام شهبازی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ مهدی ابراهیمی


راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

صفحه 141-159

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


سناریوهای آینده‌ی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری ایران

صفحه 181-204

وجه الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


مستخرج از رساله

طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز

صفحه 245-268

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده