راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف و مقدمه: کسب‌وکارهای نوپا و نوآور امروزه از مهم‌ترین عوامل اشتغال‌زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می‌شوند. برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود منظومه‌ای جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای آنها هست.
روش شناسی : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل منظومه‌ای کسب‌وکارهای نوپا و نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. لذا، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش‌های موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داده که مدل منظومه‌ای کسب‌وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم بنیان‌گذار، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده‌ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت‌های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می‌شود. ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.
بحث و نتیجه‌گیری : به منظور ایجاد یک منظومه کسب‌‎و‌کارهای نوپا و نوآور متغیرهای کلان و خرد باید درنظر گرفته شوند از جمله اینکه ثبات محیطی به ویژه ثبات اقتصادی و سیاسی، داشتن چشم‌انداز برای  کسب‌وکارهای نوپا و نوآور در سطح حکمرانی، سیستم قضایی قدرتمند که توانایی نظارت بر فعالیت‌ها و جلوگیری از فساد را داشته باشد الزامی است. فراهم کردن بسترهای فیزیکی و غیرفیزیکی از جمله بستر فناوری و ارتباطات، حمل و نقل و زنجیره تامین، زیرساخت فیزیکی، زیرساخت اولیه، سرمایه اجتماعی و شبکه‌ها برای فعالیت منظومه‌ای ضروری بوده تا اجزا و بازیگران آن بتوانند به خوبی با یکدیگر تعامل داشته و فعالیت‌های یکپارچۀ خود را انجام دهند. وجود ایده‌های فراوان و دسترسی به ایده‌ها و به کارگیری آنان باید در منظومه تسهیل یابد و استقرار شرکت‌های پیشرو محلی و بین‌المللی و همچنین شرکت‌های با سهم بالای تحقیق و توسعه به این امر کمک می‌کند. حتی در تجاری‌سازی ایده، همین شرکت‌ها می‌توانند مشتریان کسب‌وکارهای نوپا شوند. ترویج فرهنگ کارآفرینی به ارتقای اعتماد به نفس و تحمل شکست، ریسک‌پذیری افراد کمک کرده و تشویق بنیانگذاران به ارائه داستان‌های راه‌اندازی کسب‌وکارها به ترویج خویش فرمایی منجر می‌شود. نگاه ویژه به کارآفرینان و ایجاد موقعیت اجتماعی مثبت، برگزاری رویدادها و کنفرانس‌های عمومی و تخصصی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی بسیار موثر واقع خواهند شد. جذب و مدیریت استعدادها در این منظومه برای پرورش ایده و تجاری‌سازی از عناصر کلیدی است که باید به ابعاد مختلف آن از جمله استقرار دانشگاه‌های طراز اول و همکاری با دانشگاه‌های برتر بین‌المللی در انتقال دانشجو، جذب نیروی کار مهاجر و ایجاد تنوع فرهنگی، امکان جابجایی نیروی کار میان سازمان‌های مختلف خارجی و داخلی، ارائه آموزش‌های تخصصی کارافرینی در هدایت و پرورش افراد مختلف باید مورد توجه قرار گیرند. در سطح سیاست‌گذاری باید قوانین تسهیل‌گر و متناسب با نیازها و ماهیت  کسب‌وکارهای نوپا و نوآور در زمینه قوانین کار، قوانین ورشکستگی، حمایت از مالکیت فکری و قوانین تسهیل‌کننده فعالیت کسب‌وکار و استمرار آن در بلند مدت در اولویت قرار گیرند. سیاست‌گذاران با ارائه مشوق‌ها و مقررات تسهیل‌گرانه و الزام‌آور بودن قراردادهای سرمایه‌گذاری به جذب سرمایه‌گذارهای مختلف در کسب‌وکارهای نوپا و نوآور موثر خواهند بود. یکی از نیازهای کلیدی  کسب‌وکارهای نوپا و نوآور منابع مالی است که این منابع یا درونی هستند یا منابع بیرونی. منابع درونی همان منابع خود راه‌انداز یا منابعی است که خانواده و دوستان بنیان‌گذار تامین می‌کنند اما برای منابع بیرونی با ایجاد بسترهای لازم و امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین ارائه مشوق‌ها و برنامه‌های مختلف انواع مختلفی از منابع مالی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فرشتگان، تامین مالی جمعی ، منابع بدهی مانند وام‌های خُرد و ارزهای دیجیتال با کارکرد روش‌های نوین تامین مالی در این  منظومه یافت می‌شوند. در منظومه کسب‌وکارهای نوپا و نوآور تشکیل تیم‌های با تجربه و پیشینه‌های متنوع بسیار حائز اهمیت است از جمله این که ویژگی‌هاسن، جنس، نژاد، تحصیلات و تجربه پیشین اعضا در موفقیت شکست راه‌اندازی کسب‌و‌کار در این تیم به موفقیت آنها کمک می‌کند، اگرچه افرادی با پیشینه‌های مختلف باید دارای مهارت‌های ارتباطی بالا برای حل تعارض‌های احتمالی در تیم با این میزان تنوع باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financing Strategies of Startups

نویسندگان [English]

 • Mahin Rahimpour 1
 • Mahmood Yahyazadeh Far 2
 • Hassanali Aghajani 2
 • adel azar 3
1 university of Mazandaran
2 university of Mazandaran
3 Professor at University of Tariat Modarres
چکیده [English]

Nowadays with the emergence of a knowledge-based economy,innovative businesses are very important for countries due to their job and wealth creation and their competitiveness in the global economy. These businesses are always facing key challenges due to their different nature form common businesses of which one of the most important challenges is about their financing and raising capital. This study seeks to provide an interactive model for the life cycle ofinnovative start-ups and financing policies. For this purpose, according to the existing literature gap and theoretical contradictions, the present study was conducted using Grounded theory method. Data were generated based on 11 expert opinions as well as previous studies and were analyzed in open,axial, and selective coding steps. The findings showed that innovative start-ups have four key stages in financing, including seeds, start-ups, growth and development and Financing strategies included internal and external strategies generally, and most known internal strategy was bootstrapping and the most important external strategies were Euity Financing, debt-based financing, hybrid financing, grants, financial and tax incentives, and cryptocurrencies. . Causal variables finance start-up businesses include individual factors such as the founder's traits, and organizational factors such as information transparency, team members, ideas, Key Contextual Variables for financing start-up businesses include policy and legislation, technology platform, organizational platform, competitive platform, socio-cultural platform and educational platform, and for intervening factors university, industry, sanctions, talent migration, and competitors Were identified. Consequences fall into several categories: micro-consequences at the business level and macroeconomic Consequences such as social, and environmental consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Startups
 • Financing
 • Financing policies
 • Startup life cycle
 1. AFME, (2015). Raising finance for europe's small and medium sized businesses. Association for financial markets in Europe (AFME).
 2. Blank, S. (2013). Why the Lean Startup Changes Everything. Harvard Business Review.
 3. Block, J. H., Fisch, C., Obschonka, M., & Sandner, P. (2019). A personality perspective on business angel syndication. J. Bank. Finance , 100, 306-327.
 4. Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River,NJ: Pearson Education.
 5. Cumming, D. J., & Johan, S. A. (2013).Venture capital and private equity contracting: an international perspective. Second Edition: Elsevier Science Academic Press.
 6. Cumming, D‌‌‌‌‌‌. (2019). New directions in entrepreneurial finance. Journal of Banking and Finance, 100, 252-260.
 7. Danaeifard, H., Eslami, A. (2011). Making the Theory of Organizational Indifference: Applying the Research Strategy of Data Foundation Theory in Practice. Tehran,Iran. Imam Sadegh University, First Edition. (In Persian)
 8. Danaeifard, H., Alvani S. M., & Azar A., (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Saffar Publications, Tehran. (In Persian)
 9. Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence. Journal of Corporate Finance, 10(2), 301-326.
 10. Division Economic Policy; Financial Sector (2012). Start-up promotion instruments in OECD countries and their application in developing countries. OECD Publications.
 11. Ernst, Y. (2013). Funding The Future ; Access to Finanace for Entrepreneurers in the G20. EY Global Limited Partnership.
 12. Ernst, Y. (2018). Fast growth beyond borders: Tech start-ups reshaping the economy. EY Global Limited Partnership
 13. EU Startup Monitor (2018). EU Startup Monitor Reports
 14. European Union (2017). Guide to start and launch your startup business in Tallinn, Riga and Turku; Startup Manual. European Union Publications.
 15. European Start Up Monitor (2016). European Startup Monitor 2016 – Country Report Germany. The European Startup Monitor Reports
 16. European Commission, PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), Institute for advanced studies (IHS). (2017). Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups.  European Commission.
 17. Fu, H., Yang, J., & An, Y. (2019). Made for each other: perfect matching in venture capital markets. Journal of Banking and Finance, 100, 346-358.
 18. German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), (2014). German public suppoting policy for innovative startups. conference: Startups and Spin-offs Funding-Public and Private Policies.
 19. German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2019). Start-ups: Financing and venture capital. German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi).
 20. Glaser, B., Strauss, G., & Anselm , L. (1967). Awareness of dying. grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.
 21. Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2010). Adding theoretical grounding to grounded theory: toward multi-grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 9(2), 187-205.
 22. Hanssens, J., Deloof, M., & Vanacker, T. (2016). The evolution of debt policies: new evidence from business startups.  Journal of Banking and Finance, 65, 120-133.
 23. Islamic Consultative Assembly Research Center. (2019). Investigating the barriers and strategies for creating and developing start-up businesses and knowledge-based companies in Iran. Islamic Consultative Assembly Research Center. (In Persian)
 24. John Wiley & Sons. (2012). Startup communities: building an entrepreneurial ecosystem in your city. John Wiley & Sons.
 25. Kelle, U. (2005). Emergence vs. forcing of empirical data? a crucial problem of  grounded theory, Reconsidered. Forum: Qualitative Social Research‌‌‌‌‌‌. 6(2).
 26. KPMG Consulting Co.,  (2013). Startup Succes: A guide to growing your business. KPMG International Corporation.
 27. Nunes, P. M., Gonçalves, M., & Serrasqueiro, Z. (2013). The influence of age on SMEs’ growth determinants: empirical evidence. Small Business Economics, 40(2).
 28. OECD. (2016). Financing SMEs and Entrepreneurs 2016; an OECD Scoreboard. Paris: OECD Publication: OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and local Development (CFE).
 29. Plagman, C., & Lutz, E. (2019). Beggars or choosers? Lead venture capitalists and the impact of reputation on syndicate partner selection in international settings‌‌‌‌‌‌. J. Bank. Finance, 100, 359-378.
 30. PWC Consulting Group (2017). Raising Early Stage Capital. PWC (PriceWaterhouseCoopers) Publications.
 31. Reichertz, J. (2010)‌‌‌‌‌‌. Abduction: the logic of discovery of grounded theory.  Forum: Qualitative Social Research,, 11(1).
 32. Robinson , J., & Rob, B. (1987)‌‌‌‌‌‌. Emerging strategies in the venture capital industry. Journal of Business Venturing, 2(1), 53-77.
 33. Start Up Genome (2018). The Global Start Up Ecosystem Report. Start Up Genome Publications.
 34. Startup Genome Co. (2019). The Global Start Up Ecosystem Report. Start Up Genome Publications.
 35. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.).  Thousand Oaks, CA: Sage.
 36. UNCTAD (2016). Science,Technology and Innovation Policy Review; Islamic Republic of Iran. United Nation’s Conference on Trade and Developmnt
 37. Vaznyte, E., & Andries, P. (2019). Entrepreneurial orientation and start-ups' external financing.  Journal of Business Venturing, 34(3), 439-458.
 38. Walz, U., & Hirsch, J. (2019). The financing dynamics of newly founded firms.  J. Bank. Finance(100), 261-272.
 39. Wang, W., & Yung, C. (2019). IPO market conditions and timing over the long run. Ox- ford Handbook of IPOs.; Chapter Seven. Oxford: Oxford University Press.
 40. Wilson, N., Wright, M., & Kacer, M. (2018). The equity gap and knowledge based firms‌‌‌‌‌‌.  Journal of Corporate Finance, 50, 626–649.
 41. Wright, M., & Drori, I. (2018). Accelerators: Successful Venture Creation and Growth.  Cheltenham: Edward Elgar.
 42. Yung, C. (2019). Entrepreneurial manipulation with staged financing, J. Bank. Finance, 100, 273-282.