دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1391 
تبیین مدل توانمند‌سازی راهبردی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

صفحه 43-70

حسن فارسیجانی؛ منیژه قرچه؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ فرامرز نیک‌سرشت


نقش مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی در تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک

صفحه 109-129

لطف‌الله فروزنده؛ محمد محمودی‌میمند؛ سید‌ هادی حسینی‌فر