تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایه بین‌المللی بر بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی و تبیین راهبرد میزان تاثیرگذاری بورس­های جهانی بر بورس اوراق بهادار تهران است. عوامل متعددی نظیر مبادلات تجاری کالائی شرکت­های بورسی، سبد سرمایه­گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و نیز اثرات روانی موجب ارتباط بازارهای مالی (کانال بازارها) و تاثیرگذاری وضعیت بازارهای اوراق بهادار جهانی بر بورس اوراق بهادار داخلی می­شوند. آزمون مانایی دیکی - فولر نشان داد که متغیرهای تحقیق I(1) بوده و در نتیجه از سطح متغیرها نمی­توان در مدل­های گارچ استفاده نمود. به­منظور استفاده از مدل­های واریانس ناهمسان شرطی، آزمون ARCH LM انجام که نتایج نشانه ناهمسانی واریانس در سری­های بازدهی بود. نتایج همبستگی شرطی بین بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با بازده شاخص اس­اند­پی 500 برابر 35/0 بوده که در سطح حداقل 95 درصد اطمینان معنا­دار می‌­باشد. این در حالی است که در این تحقیق به شواهدی برخورد نشد که نشانگر وجود همبستگی شرطی بین بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با بازده فوتسی100 و بازده شاخص فلزات اساسی می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Spillover Effect of International Capital Markets on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Parivash ZahediTehrani
Assistant professor, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

This paper aims to identify and explain the impact pattern of global exchange on the Tehran Stock Exchange, Several factors such as commodity trading, portfolio investment and psychological effects can develop the relationship between financial markets in other word the effectiveness of global securities markets on the domestic securities market. Apart from the impact of internal variables, Fluctuations in world markets, including the S & P 500 index, FTSE 100 Index, On the other hand, given that the stock prices of companies operating in the field of basic metals may be affected by global prices of basic metals, Base Metals Index also can be effective on the Tehran stock market volatility. By the way, the relevant weekly data of TEPIX, S&P 500, FTSE 100, and also Base Metals Indices were gathered from January 2005 to June 2012 Unit Root Disckey- Fuller test showed that the variables are I(1) therefore variables on level can’t  be used in Garch models. Logarithm of the differential variables was unit-root results show. In order to use dissimilar models of conditional variance، ARCH LM test results indicates Heteroskedasticity in the return series. Multivariate GARCH Model Note that the dynamics within the periods and estimated for each period by OX-Metrics software was used.  The results showed a significant conditional correlation (0.35) between the Tehran Stock Exchange Price Index an S&P 500 Index. Meanwhile no significant effect was known between TEPIX and FTSE 100 and GFMS Base Metal Index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • S&P 500 Index
  • FTSE 100 Index
  • GFMS Base Metal Index
  • TEPIX
  • Spillover Effect
 
1. جعفرعبدی، اکبر، (1389). بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی (پایان­نامه کارشناسی ‌ارشد).دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف.
2. زاده، ف، ع، (1381). مدیریت سرمایه­گذاری و بورس اوراق بهادار. تهران: انتشارات پردازش­گران.
3. مهران‌فر، محمدرضا (۱۳۸۷).  آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار (چاپ اول). تهران: نشر چالش.
4. مقاره عابد، سپهر (1389). بررسی اثر سرایت بحران مالی جهانی بر شاخص‌های بازار سهام تهران (پایان‌نامه کارشناسی­ارشد).دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف.
5. مورفی، جان (2010). تحلیل تکنیکی بین بازاری. ترجمه امیر عباس امامی و حسین پارسا. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف.
6. وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهرانwww.irbourse.com
7. وب سایت خبری فارس www.moc.gov.ir
8. Alshogeathri, M.A.M, (2011). Macroeconomics Determinants of the Stock Market Movements: Empirical Evidence from the Saudi Stock Market (Ph.D. Dissertation). Department of Economics, College of Art and Sciences.