الگویی برای انتخاب مدیران سطوح راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

     مدیران سطوح راهبردی در عالی‌ترین سطح سلسله مراتب اداری قرار دارند و لذا رفتار و نحوه اعمال مدیریت راهبردی و تدابیری که در سازمان اعمال می‌نمایند، اثرات وسیع و بلند­مدت برجای می‌گذارد. بنابراین، با­توجه به نقش رفتار سازمانی آنان و تأثیر عمیقی که در سازمان دارد نحوه انتخاب آنان حائز اهمیت است و نیازمند الگوی مناسب است. بر این اساس نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌­ای و روش آن همبستگی و هم‌خوانی است و فرضیه تحقیق با جمع‌آوری داده­‌ها از خبرگان به روش پرسشنامه و تحلیل داده­‌ها با آمارهای توصیفی و استنباطی و آزمون­شده و با فن رتبه‌­بندی فریدمن درجه اهمیت مؤلفه‌های الگو و ضرایب تأثیر عوامل معین گردیده است. نتایج تحقیق نشان می­‌دهد که مؤلفه‌­های اصلی شکل­‌دهنده الگوی انتخاب مدیران سطوح راهبردی کشور به ترتیب اهمیتی که در انتخاب دارند، عبارت­‌اند از تفکر و دانش مدیریت راهبردی با وزن 5/44%، دانش مدیریت عمومی با وزن 5/30% و صفات و خصوصیات رهبری (شامل 15 خصیصه) با وزن 25% می‌­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for Electing Managers at Strategic Levels

نویسنده [English]

  • Arastoo Towhidi
Associate Professor, Supreme National Defense University
چکیده [English]

     Managers at strategic levels stand at the highest echelons of organizations; therefore, their behavior and manner of exercising strategic management and plans may bear broad and long-standing impacts in organizations. Consequently, given the pivotal functionality of their organizational behavior and the subsequent deep impacts on organizations, the manner to elect managers is of great importance and in need to a favorable model. This research, an applied-developmental one, employs compatibility as a method and determines the hypothesis upon gathering data through questionnaire. In the following, it analyses the data with descriptive, deductive and tested statistics and determines the constituents of the model with respect to significance and the related impacting coefficients using Friedman Grading Technique. The outcome of the study suggests that the major constituents configuring the model for electing managers at strategic levels in the country are the following respectively in significance: the thought and knowledge of strategic management with a weight of 44.5%, common management knowledge with a weight of 30.5% and the characteristics of a manager (15 factors) with 25% as a weight.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of Leadership
  • Thought and Knowledge of Strategic Management
  • Common Management Knowledge
 
1. اقتداری، علی­محمد (1354). سازمان‌ و مدیریت (سیستم‌ و رفتار سازمانی)،  انتشارات‌ دانشکده‌ علوم ‌اداری ‌و مدیریت بازرگانی‌ دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.
2. الوانی، سید مهدی (1371). خویشتن­شناسی مدیران، نشرنی، تهران.
3. الوانی، سید مهدی (1371). مدیریت عمومی، انتشارات نشرنی، تهران چاپ هشتم.
4. بیان، حسام­الدین (1372). آئین مدیریت، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، چاپ دوم.
5. پورصادق، ناصر و همکار (1391). بررسی قابلیت­های تفکر راهبردی مدیران عالی در تحقق جهاد اقتصادی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، انتشارات دانشکاه عالی دفاع ملی  شماره 48 زمستان 1391.
6. توحیدی، ارسطو (1375). فرماندهی و رهبری در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران.
7. توحیدی، ارسطو (1389). جزوه آموزشی درس طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
8. حسن بیگی، ابراهیم (1390).  مبانی و تفکر راهبردی، انتشارات سمت، تهران.
9. حسینی سیاهپوش، سید محمد (1364). سیری کوتاه در مدیریت اسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی، گفتار 15.
10. حمیدی­زاده، محمدرضا و همکاران (1386). بررسی رابطه سبک های مختلف سرپرستی با تعهد و دلبتسگی کارکنان و انتخاب مناسب­ترین رهبری متداول در شرکت بهره­برداری نفت و گاز آغاجاری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی و شرکت ملی نفت ایران.
11. خواجه عبدلله انصاری (1356). سیاست­نامه، انتشارات امیر کبیر، تهران،  فصل  هفتم.
12.دانش­آشتیانی، محمد باقر (1389). الگوی طرح ریزی راهبردی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
13. دشتی، محمد (1384)، ترجمه نهج­البلاغه، انتشارات مؤ سسه تحقیقاتی امیر­المومنین علیه­السلام چاپ اول، قم.
14. علی احمدی، علیرضا و همکاران (1382).  نگرش جامع مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات تولید دانش.
15. غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (1383). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، انتشارات سازمان فرهنگی فرا، تهران.
16. گلوئیک، ویلیام و لارنس آر. جاچ ( 1374). سیاست بازرگانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره­ای کتاب، تهران، چاپ سوم.
17. مطهری، مرتضی (1364). امامت و رهبری، انتشارات صدرا، قم،  چات دوم.
18. مظفریان، منوچهر (1354). رهبری و مدیریت در اسلام، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران.
19. مکارم شیرازی، ناصر (1367). مدیریت و فرماندهی در اسلام، انتشارات هدف، تهران، فصل اول.
20. میرسپاسی، ناصر (1382). "مدیریت منابع انسانی"، "جزوه آموزشی دوره دکتری" تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
21. مینتزبرگ، هنری (1371). سازماندهی: پنج‌ الگوی ‌کار ساز،  ترجمه ‌ابوالحسن ‌فقیهی‌ ‌و ‌حسین ‌وزیری ‌‌سابقی، انتشارات ‌مرکز آموزش‌ مدیریت ‌دولتی.
22. Abraham, Stan, (2005). Stretching Strategic Thinking. Strategy and Leadership. Vol 33. No 5. Pp5-12.
23. Collins, Doris, B. Lowe, Janis, S. & Arnest, Carson, R. (2000), High-performance Leadership at the Organization Level, Advances in Developing Human Resources. Vol No18.pp19-46.
24. David, Fred, R. (1993). Concept of Strategic Mamagement, Macmillan Publishing Company.p5.
25. Graetz, Fiona, (2002). Strategic Thinking Vearsus Strategic Plannig: towards understanding the complementarities, Management Decision. Vol 40. No 5. Pp 456-462.
26. Hill, Charles (1992). Strategic Management Theory, Houghton Miffain Company.
27.Mintzberg, Henry,( Jan-Feb 1994), The Fall and Rise of Stategic Plannig, Harvard Busines Review,pp 47-114.
28. Saaty, L.Thomas (1988). Mathematical Methods for Operations Reacerch, NewYork: Dover Puplications.p19.