تبیین و ارزیابی راهبرد برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     فناوری اطلاعات، ابزار و بستر توسعه تولید کالا و خدمات و شبکه توزیع در عرصه رقابت جهانی، برای سازمان‌ها مزیت­آفرین است. امروزه تمامی صنایع در معرض تحولات این فناوری واقع شده‌اند. یکی از بهترین راه‌های به­کارگیری فناوری اطلاعات استفاده از خدمات شرکت‌هایی است که در این زمینه تجربه و مهارت کافی دارند. مساله پیش­روی دست‌اندرکاران کسب­و­کار برای برون‌سپارینحوه تصمیم‌گیری برای تفکیک فعالیت‌هایی است که باید آن­ها را برون‌سپاری کند و نیز چه فعالیتی را خود انجام دهد. این پژوهش سه مرحله دارد. مرحله اول شناسایی معیارهای تعیین عوامل کلیدی موفقیت در تصمیم برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات است. در این مرحله از مباحث نظری و پیشینه تحقیق، عوامل موثر تصمیم‌گیری برون‌سپاری مشخص خواهند شد. سپس این عوامل بر اساس اساتید دانشگاهی و خبرگان سازمانی، مورد غربالگیری قرار می‌گیرند. در مرحله دوم عوامل منتخب در چارچوب پرسشنامه در اختیار تصمیم‌گیرندگان سازمانی قرار گرفته تا وزن هر عامل تصمیم‌گیری مشخص گردد. در مرحله پایانی با­استفاده از روش آنتروپی شانون، تجزیه­و­تحلیل داده‌های نظرسنجی صورت خواهد گرفت.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Evaluating of Strategic Outsourcing for IT Projects

نویسندگان [English]

  • Farhad Farzad 1
  • Morteza Maddah 2
  • Amir Pourhamidi 3
1 Assiatant Professor, Shahid Beheshi university.
2 MSc. Executive management, yazd university
3 MSc. Industial management, Shahid Beheshi uni.
چکیده [English]

Information technologies are Tools and Platform of production and services and distribution in global competition, that is done advantage for enterprises. Now, all these technologies are in industries subject to change. One of the best ways to use information technology in the field of service companies who have enough experience and skill. Problem facing the authorities decide how to separate business to outsource activities that can be outsourced and what activities they will do. This research has three phases. First, identify the criteria for determining key success factors in the decision to outsource IT projects. The theoretical background of the research will identify factors influencing outsourcing decisions. Then, according to these experts, academics and corporate screening are required. Selected in the second round of questionnaires in the context of organizational decision making to determine the weight of each factor. In the final stage using Shannon entropy analysis of survey data will occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Opportunities and Organizational Skills with the Ability of Suppliers
  • Technological Characteristics
  • the Nature of the Transaction
  • Costs of IT Projects
 
1. امانی، مریم پریسا، انتخاب الگوی کنترل فرایند برون‌سپاری با­استفاده از روش تشخیص الگوی فازی، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف، 1383.
2. براتی، مسعود، اولویت‌بندی مجموعه‌های تولیدی بدنه خودروی سمند به منظور برون‌سپاری آن­ها، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.
3. حمیدی‌زاده، محمدرضا، تصمیم‌گیری نوین، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1387.
4. حمیدی‌زاده، محمدرضا، طراحی سیستم‌های خبره و تصمیمات راهبردی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1392.
5. خلعتبری، محمد، ارزیابی اثرات اجرایی خصوصی‌سازی واحدهای خدماتی در ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.
6. رحمانی، زین‌العابدین، بررسی تاثیر استراتژی برون‌سپاری بر عملکرد پژوهشی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی، 1390.
7. زرگر، محمود، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، نشر بهینه، تهران، 1382.
8. صرافی‌زاده، اصغر، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات امیر، تهران، 1383.
9. Akomode, O. Joseph & lees, Brian & Irgens, Christopher, constructing customized models and providing information to support IT outsourcing decisions, logistics information management, Vol.11, No.2, 1998, pp.114-127.
10. Chyan yang, Jen Bor Huang, a decision model for is outsourcing, international journal of information management, 2000, Vol.20, pp.225-239.
11. Eral, J.M., the risks of outsourcing IT, Sloan management review, Vol.37, No.3, 1996, p.26.
12. Godwin G. udo., using AHP to analyze the IT outsourcing decision, industrial management and data systems, 2000, pp.421-429.
13. Honcox, M. & Hackney, R., IT outsourcing: framework for conceptualizing practice and perception, information systems journal, Vol.10, No.30, 2000, pp.217-237.
14. J.W.Renkemaa, contract, control and presentation in IT outsourcing : research in 13 UK organizations, journal of Global information management, Vol. 8 , No.4, 2000, pp. 15-29
15. Kakabadse A., Kakabadse N., trends in outsourcing: contracting USA and Europe, European management journal, Vol.20, No.2, 2002.
16. Lacity, MC, Willcocks LP, Feeny DF, the value of IT souring, Sloan management review, 1996, 37(3), pp.13-25.
17. Nam, Kichan. & Rajagopalan, S. Rao, H.R. & Chaudhury, A. a two- level investigation of information system outsourcing, communication of the ACM, Vol.39, No.7, july 1996, pp.36-44.
18. Neilson, G.L. restructuring for excellence: the secret in downsizing, management review, Vol.79, No.2, 1990, pp.44-47.