تعداد مقالات: 355
1. طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


2. یکپارچه‌سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 19-52

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


3. یکپارچه‌سازی شاخص‌های خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 19-44

آلما فرامرزی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی


5. تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه‌ها

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 19-41

مجید محمد شفیعی؛ مرتضی مداح


7. دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 21-38

عباسعلی رستگار؛ امین عارفی؛ محمد هیزجی


8. رهیافت راهبردی تجدید‌‌ حیات شهری فرهنگ محور

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 19-45

علی بنیادی نایینی؛ نشمین ایزدی


9. ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از طریق راهبرد هم‌رقابتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 23-46

مرتضی سلطانی؛ سید محمدباقر جعفری؛ راضیه بی‌ننده


10. واکنش‌های راهبردی و تعیینه‌های نهادی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 19-43

سعید سعیدپور؛ رضا احمدی کهنعلی


11. تدوین راهبرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 19-37

پریوش زاهدی تهرانی؛ ابراهیم وکیل یزدی؛ فاطمه خواجه فینی


12. سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هولدینگ

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 7-26

سید محمد اعرابی؛ سید کاظم چاوشی


13. تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 15-29

نسرین جزنی؛ نادر طاهری؛ خدایار ابیلی


14. ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-31

اکبر عالم تبریز؛ ناصر مطهری فریمانی؛ حمید رضا یزدانی


15. ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-41

حسین رحمان سرشت؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان


16. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


17. تدوین راهبرد‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم‌انداز 1404

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 15-38

سیدعباس کاظمی؛ سجاد شکوهیار؛ حسین ذوالفقاری


18. چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 15-39

هانیه آزرمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


19. نوسازی راهبردی، محیط نهادی و تعدیل وابستگی به منابع در شرایط عدم قطعیت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 15-36

سیمینه آقاجانیان؛ علی نقی مشایخی


20. شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


21. تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


22. ارزیابی وضعیت توسعة صنعتی استان‌های کشور

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 15-38

علیرضا شهرکی


23. رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 17-38

سید یعقوب حسینی؛ علی پوزش؛ شهربانو یداللهی


24. راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میر فیض فلاح شمس؛ منصور ایراندوست


25. گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 15-33

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ فرج‌الله رحیمی