تدوین استراتژی‏ مبتنی بر سناریو در شرایط عدم قطعیت‏های جدی: مطالعه موردی در یک شرکت پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیک

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشگاه خاتم

3 دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

برنامه‏ریزی مبتنی بر سناریو یکی از روش‏های نوین تدوین استراتژی در عصر پیچیدگی و عدم قطعیت‏های جدی است، شناسایی عدم قطعیت‏ها و تدوین استراتژی‏های مبتنی بر آن در صنایعی با سرعت رشد بالا اهمیتی ویژه دارد تا از این طریق سازمان‌ها برای روبرو شدن با محیط پیچیده مهیا باشند. در پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی‏ برای یک شرکت فعال در صنعت بانکداری الکترونیک، روش شوارتز به عنوان اصلی‏ترین روش برنامه‏ریزی مبتنی بر سناریو مورد کاربرد قرار گرفته است. به منظور انجام مراحل روش شوارتز، رویکرد به کار رفته، کیفی و استراتژی پژوهش، تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس 12 جلسه به شکل گروه‌های کانونی، با مجموع 315 نفر- ساعت وقت اختصاص یافته، با گروهی از خبرگان دانشگاهی و فعالان صنعت فناوری‏های بانکی با تنوعی از تخصص‏ها و تجارب همکاری با شرکت مورد مطالعه برگزار شد که پس از مقوله‌بندی گزاره‌های کلامی، یک لیست اولیه مشتمل بر 13 عدم قطعیت شناسایی گردید. سپس سه عدم قطعیتِ تحریم، رفتار قانونگذار و رفتار رقبای صنعت به عنوان عدم قطعیت‌های کلیدی انتخاب و 8 فضای سناریونویسی تشکیل شد. پس از تشریح هر فضای سناریونویسی، استراتژی‌های مرتبط با هر فضا نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scenario based strategic planning under uncertainty: a case of an electronic banking company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • sona bairamzadeh 2
  • neda Soltan Mohammadi 3
1 Ph.D. Associate Professor, Faculty of Management at University of Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Development Management, Faculty of Management University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid development of information technology and the emergent requirements of the banking industry, on the other hand, lead the mutual interactions of both fields to be more challenging and complex. during recent decades. exploring the uncertainties and scenarios is one the most important challenges for researchers and practitioners in this era. The present research tries to explore uncertainties, subsequent scenarios and related strategies of an electronic banking company through Global Business Network (GBN) method. 12 focus groups with the industry and academic experts were conducted and 13 uncertainties were identified though focus group discussions. In the next step, three uncertainties namely sanctions, the behavior of regulator and the behavior of competitors were selected. Based on these critical uncertainties eight scenarios were described and related strategies presented. To evaluate and establish quality, trustworthiness criteria utilized as followings: prolonged engagement, triangulation, peer debriefing, referential adequacy, member checks, thick description and dependability audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic banking
  • Scenario Planning
  • Future Studies
  • Global Business Network (GBN)