دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 1-330 
حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌الملل

صفحه 49-61

10.22034/smsj.2022.157942

محمدهادی صادق؛ مریم پرچمی سرقین؛ مصطفی قندی باغبانزاده


الگوی راهبردی برنامه‌ریزی منابع سازمان دانش‌محور

صفحه 83-103

10.22034/smsj.2022.157947

عبدالحسین قاضوی گرمه؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ میثم شیرخدایی


گونه‌شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

صفحه 193-225

10.22034/smsj.2022.147570

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی