دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مهر 1399 

پژوهشی

‌ الگوی اکتشافی ارتقای رابطه‌ دانشگاه با صنعت

صفحه 1-20

منیژه قره‌چه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


برندسازی استراتژیک

صفحه 21-43

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ شهرام خلیل‌نژاد


رهبری دانش محور و تسهیم دانش

صفحه 63-79

بهروز قلیچ لی؛ نوید عزتی؛ حسین رحمتی


مدل منظومه‌ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور

صفحه 95-111

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

صفحه 139-154

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه