دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398 

مستخرج از رساله

کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته

صفحه 19-39

محسن پارساجم؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


پژوهشی

الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 41-60

سعید صحت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ رضا سلامی؛ مجتبی افشاریان


ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست


چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

صفحه 83-123

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

صفحه 161-176

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی


تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی