طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موفقیت در فضای متلاطم و پیچیده کسب‌وکار امروزی مستلزم بینش و دانش عمیق در مورد نحوه کنترل راهبردی سازمان است. بعضاً کسب‌وکارهای نوپا با تکیه بر دانش فنی خود در هیاهوی این فضای به شدت رقابتی از مقوله کنترل غافل می‌شوند و یا نهایتاً کنترلی از جنس کنترل راهبرد را پیش می‌گیرند. مطالعه پیش رو با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته سعی در کشف سازوکارهای کنترل راهبردی در پنج شرکت مطرح و بزرگ نوپا در فضای آنلاین می‌کند. در تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی اِی، مدلی جامع طراحی شده و سپس این مدل در میان یازده تن از خبرگان این حوزه با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به آزمون گذاشته شده است. شواهد حاکی از آن است که کنترل پیش‌فرض‌ها و مفروضات راهبردی می‌تواند نقش کلیدی در کنترل راهبردی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of Strategic Control in Internet-based Startups

نویسندگان [English]

 • Vahid Khashei 1
 • Reza Asady 2
1 Associate Professor, Allameh Taba taba’i University.
2 Ph.D of strategic management, Allameh Tabataba’i University, Tehran
چکیده [English]

     Succeeding in current complex and turbulent business environment entails deep knowledge and insight regarding Strategic control of organization. Some startups merely relying on their Technical and innovative knowledge, neglect the importance of Control issues or are confined with Strategy Control. This study, incorporating semi-structured interview, is to explore Strategic control issues in five top startups in on-line businesses. Gathered Data are analyzed with MaxQda software and on the basis of these data we have come to a comprehensive strategic control model. This model encompasses wide range of models suggested before by authors of strategic control field. Eventually, we have examined this model using Interpretive Structural Modeling Model. Evidences suggest that Presumption or default assumption control plays a key role in strategic control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic control
 • startups
 • organization Navigation
 • Strategy
 • Control levers
 1. Mc Naulty, Eric J. (2015). Leading in an Increasingly VUCA World. The world is getting more dynamic and complex, not less, so leaders must learn how to surmount new challenges, October 27, www.Strategy_Business.com
 2. Robehmed, N. (2013). What Is A Startup? Forbes.
 3. Riitta Katila, Eric L. Chen, & Henning Piezunka (2012). All the right moves: How entrepreneurial firms compete effectively. Strategic Entrepreneurship Jnl. 6. doi:10.1002/sej.1130.
 4. Erin Griffith (2014). Why startups fail, according to their founders, Fortune.com, September 25, 10-27.
 5. Zhang, S.X., & Cueto, J. (2015). The study of bias in entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice. 41 (3): 419–454. doi:10.1111/etap.12212. ISSN 1042-2587
 6. Lorange, P., Schreyogg, & Steinmann, (1987). Strategic control: a new perspective. Academy of Management Review, 14, 1, 91-103.
 7. Preble, John F. (1992). Towards a comprehensive system of strategic control. The Journal of Management Studies. 29 (4): 391–409. doi:10.1111/j.1467-6486.1992.tb00671.x.
 8. Simons, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Harvard Business School Press, Boston.
 9. Shibin, K.T., Gunasekaran, A., Papadopolous, T., Dubey, R., Singh, M., & Wamba, S.F. (2016). Enablers and barriers of flexible green supply chain management: a total interpretive structural modeling approach. Global Journal of Flexible Systems Management, 17(2), 171-188.
 10. Kumar, S., Luthra, S., & Haleem, A. (2013). Customer involvement in greening the supply chain: an interpretive structural modeling methodology. Journal of Industrial Engineering International, 9(1), 6-18.
 11. Borade, A.B., & Bansod, S.V. (2012). Interpretive structural modeling-based framework for VMI adoption in Indian industries. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 58(12), 1227-1242.