دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، بهمن 1398 

مستخرج از رساله

شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

صفحه 19-43

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


علمی

تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

صفحه 45-68

اکبر عالم تبریز؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی


مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک

صفحه 69-90

سلطانعلی شهریاری؛ سعید جعفری نیا؛ احمد کاربخش


فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی

صفحه 91-125

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

صفحه 127-148

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


مستخرج از پایان نامه

پیش‌بینی پویای جمعیت دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی فضای مدارس کشور

صفحه 149-169

میر سامان پیشوایی؛ سیده سارا موسوی


علمی

تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت

صفحه 171-194

نورمحمد یعقوبی؛ زینب قصاب زاده لنگری؛ فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری


طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان‌های چند سطحی

صفحه 195-221

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


راهبرد سرمایه‌گذاری با تغییرات دما و ارزش شرکت‌ها

صفحه 223-256

علیر ضا جعفری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا