پیش‌بینی پویای جمعیت دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی فضای مدارس کشور

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

نظام تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به تأمین نیروی انسانی مؤثر می­ پردازد. اولین گام برای اجرای برنامه­‌های آموزشی، داشتن فضای مناسب و کافی است. هم‌­اکنون کمبود قابل توجهی در منابع آموزشی کشور وجود دارد. با توجه به هدف افزایش پوشش تحصیلی در اسناد چشم‌­انداز کشور، لازم است برای تأمین منابع آموزشی برنامه‌­ریزی نمود. در این پژوهش جمعیت کل دانش ­آموزان کشور در مقطع ابتدایی و متوسطه اول با استفاده از شبیه‌سازی پویای سیستمی تا سال 1420­ پیش‌­بینی شده و سپس سیاست­‌های مختلف مرتبط با بودجه­ی تخصیص‌یافته به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج گویای آن است که چنانچه رفتار باروری مطابق حال حاضر پیش برود، جمعیت دانش ­آموزان در سال ­های پیش رو افزایش خواهد یافت و پس از گذراندن بیشینه خود در دهه 1400، سیر نزولی خواهد داشت. چنان­چه بودجه اختصاص یافته به ساخت مدارس، رقمی مطابق با مقدار اعلام شده برای سال 1398 داشته باشد، با کاهش جدی در سرانه مساحت فضای آموزشی مواجه خواهیم شد. در سناریوی بودجه دو برابر این مقدار، این کاهش کمتر از یک متر­مربع و در سناریوی بودجه 3 برابر، پس از 5 سال، سرانه آموزشی مدارس کشور بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Forecasting of Student Population and School Space Planning in the Country

نویسندگان [English]

 • Mir Saman Pishvaee 1
 • Sayyedeh Sara Moosavi 2
1 Iran University of Science and Technology
2 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran,Iran
چکیده [English]

The education system is one of the main infrastrations of society that provides effective human resources. The first step in implementing training programs is to have a suitable and sufficient space. There is currently a significant shortage of educational resources in the country. Given the goal of increasing academic coverage in the country's vision documents, it is necessary to plan for the provision of educational resources. In this study, the total population of primary and secondary school students in the country is predicted using dynamic system simulation until 1420, and then various policies related to the budget allocated to the Organization for Renovation, Development and Equipping of Schools Has been reviewed. The results suggest that if fertility behavior continues as it is now, the student population will increase in the coming years and will decline after its peak in the 1400s. If the budget allocated for the construction of schools has a figure in accordance with the amount announced for the year 1398, we will face a serious decrease in the per capita area of ​​educational space. In a budget scenario twice this amount, the per capita education will be less than one square meter, and in a budget scenario 3 times, after 5 years, the per capita education of the country's schools will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Student Population
 • Educational Area Per Capita
 • Budget of Building Schools
 • System Dynamics
 • Aging Chain
 1. Aflaki Fard, H., & Bazm, Gh. (1397). Influence of educational environment on students' happiness and learning. Journal of New Achivements in Humanities Studies, 2, 43-77.
 2. Ahmadzadeh, M. (1391). Studing the schooling Pyramid and Changes in Demographic Indicators of Students in Tehran during the 1380-90. Master thesisIslamic Azad University Of Central Tehran Branch.
 3. Amiri, M. (1393). The impacts of Iranian population changes on quantitative indicators of education and future of student population by year 1409. Education, 125, 49-76.
 4. Bertrand, O. (1992). Planning human resources: methods, experiences and practices. Paris: UNESCO/IIEP
 5. Castellacci, F. (2018). Co-evolutionary growth: A system dynamics model. Economic Modelling, 70, 272-287.
 6. Chau, T. N. (2003). Demographic aspects of educational planning. Paris: Unesco, International Institute for Educational Planning.
 7. Habibi, S. (1390). Demography in educational planning. Tehran: Avaye Noor.
 8. Hosseini Nasab, D., Adib, Y., & Omrani, L. (1392). Assessment of the status and physical space and equipment of public secondary schools of tabriz according to standards and indicators of the national development program in the academic year 1389-90. Education and assessment, 221, 13-25.
 9. Keramati, M. R., Poorkarimi, J., & Zali, F. (2017). Comparison of the educational space of public and non-public Karaj’s high schools. Journal of School Administration, 5(1), 51-72.
 10. Kheirabadi, Z. (1397). How population impacts on educational planning. 6th Iranian scientific conference on educational sciences and psychology of social and cultural injuries.
 11. Lutz, w., Cuaresma, J.C., & Abbasi-Shavazi, M.J. (2010). Demography, education, and democracy: Global trends and the case of Iran. Population and development Review, 36(2), 253-281.
 12. Mardomi, K., & Mohseni, M. (1394). Developing learning environments: Improving learning. Iranian Association of Architecture & Urban Development, 6(10), 119-131.
 13. Mehrbani, V. (1397). Student density and educational quality in Tehran: A fourth-grade elementary case study. Quartery Journal of Education,135, 56-82.
 14. Mirzaee, M., & Zarghami, H. (1389). Demographic transformations of Iranian primary education in the years 1350-85. Studies of Iran Official Statistics, 21(2), 181-211.
 15. Moeinpour, H., Nasr Esfahani, A. R., & Saedi, A. (1383). The impact of physical class factors on students' achievement. Journal of Educational and Psychological Research, 4, 54-68.
 16. Monfared, H. V., & Moini, A. (2019). A system dynamics model to forecast the population aging in Iran. Kybernetes.
 17. Overall Results of the 1395 Census of Population and Housing, Iran Statistics Center
 18. Roudi, F., Azadi, P., & Mesgaran, M. (2017). Iran’s population dynamics and demographic window of opportunity. Stanford Iran 2040 Project, Working Paper No.4
 19. Statistical yearbooks of ministry of education from the academic year 84-85 to 94-95.
 20. Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: system thinking and modeling for a complex world Irwin mcGraw-Hill.
 21. Zarghami, H. (1392). Students’ Population Transformations in Iran With Looking to the Future. Educational Planning Studies, 3(5), 103-126.