کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
امکان‌سنجی پیاده‌سازی هم‌پیمانی راهبردی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 41-61

محمد نوروزی؛ محمد جوادی؛ سجاد گلچین


راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 141-159

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 37-56

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان


بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 271-293

محمّد طالقانی؛ سارا طالقانی‌نژاد


الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 215-237

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ مهین رحیم‌پور؛ آرمان احمدی زاد


تدوین راهبرد‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم‌انداز 1404

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 15-38

سیدعباس کاظمی؛ سجاد شکوهیار؛ حسین ذوالفقاری


طراحی و تبیین مدل ادراک دانشجویان از شناسه دانشگاه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 201-227

مرتضی سلطانی؛ مصطفی خباز؛ محمود رامشینی؛ حسین نظری


اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 39-60

علی بنیادی نایینی؛ مونا فاتحی؛ محمدحسن کامفیروزی


تأثیر برنامه‏ ریزی راهبردی مشارکتی در برداشت‏ های کارکنان

دوره 2، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 33-61

حبیب الله دعائی؛ محمدمهدی شاه بیکی


راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 89-112

سید محمود حسینی؛ امیرسالار محمدی؛ میرسامان پیشوایی