تأثیر برنامه‏ ریزی راهبردی مشارکتی در برداشت‏ های کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر مشارکت کارکنان در فعالیت‏ های مربوط به برنامه ‏ریزی راهبردی بر نگرش آنان از موضوعات راهبردی در حوزه مسائل راهبردی مدیریت منابع انسانی، می‏ پردازد. بدین منظور ابتدا تلاش شده است تا مسائل اساسی مرتبط با حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی، شناسایی شود. سپس مناسب‏‏‏ترین گزینه ها برای هر یک از این موضوعات، متناسب با برنامه راهبردی شرکت مورد مطالعه، استخراج شده و نظرات کارکنان، در خصوص میزان اولویت هر یک از این گزینه‏ ها اخذ گردیده است. پاسخ‏ دهندگان از دو گروه تیم برنامه‏ ریزی راهبردی و تیم سایر همتایان انتخاب شده اند. تیم برنامه‏ ریزی راهبردی متشکل از افرادی هستند که به صورت فعال در جلسات و مباحث مربوط به مطالعات راهبردی و جاری سازی راهبرد‏ها مشارکت داشته اند. در مقابل افراد تیم سایر همتایان از بین کارکنانی انتخاب شده اند که در این نشست‏ها، حضور نداشته اند. سپس میزان تفاوت در نگرش‏ های این دو گروه مورد آزمون آماری قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان می­ دهد آن ‏دسته از مسائلی که به طور تصریحی در جلسات راهبردی مورد بحث و تصمیم‏ گیری قرار گرفته اند، به تغییر نگرش افراد مشارکت‏ کننده در این جلسات، در مقایسه با دیگر کارکنان، منجر شده است. در مقابل موضوعاتی که به صورت تلویحی مورد بحث قرار گرفته و جمع بندی بخصوصی در مورد آنها انجام نشده است، در تغییر نگرش افراد مشارکت‏ کننده نسبت به سایر کارکنان، مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Cooperative Strategic Planning on Personnel Perception

نویسندگان [English]

  • Habibolah Doaei 1
  • Mahdi Shahbeiki 2
1 Associate Professor A Member of Ferrdowsi University of Mashhad
2 Ph.D Student of Ferrdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This research  analyses the influence of employees collaboration in strategic planning practices on their opinions of SHRM issues. Initially, we identify the essential subjects of shrm. Then we classify the most suitable alternatives for each subject comparing with the strategic plan of this company and ask the staff to prioritize these alternatives. The staff belong on two control and examination group. The examination group consists of people who had participated in meetings of strategic planning and strategy cascading. In  contrast, the people of control group had not participated in these meetings. The statistical results confirm that the subjects which have been brought up in strategy meetings explicitly, have changed the personnel Perception. But the subjects which have been brought up implicitly and there was not any conclusion about them, can not influence the perspective of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Management
  • Personnel Perception
  • Strategic Management
  • Strategy cascading
1. اکبری،ح.، سلطانی،م.، (1384) "نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‏های نامشهود به پیامد‏های مشهود" (کاپلان، ر.، نورتون، د.)، تهران: گروه پژوهشی و صنعتی آریانا.
2. پارسائیان،ع.، اعرابی،م.، (1381). استراتژی منابع انسانی، (بامبرگر، مشولم) ؛تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
3. "سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت انتقال برق"، مهرماه 1387.
4. ملماسی، سیفی (1386) ،کارت امتیازی متوازن: تبدیل استراتژی از حرف به عمل (کاپلان، ر، نورتون، د،)، تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.
5. Armstrong, M. and Baron, A. (2006), Strategic HRM: The Key to Improved Business Performance, CIPD, London.
6. Beer, M., Spector, B., Lawrence, P.R., Quinn Mills, D. and Walton, R.E. (1984), Managing Human Assets, Free Press, New York, NY.
7. Bohlander, G., Snell, S. and Sherman, A. (2008), Managing Human Resources, South-Western College Publishers, Cincinnati, OH.
8. Byars, L.L. and Rue, L.W. (2000), Human Resource Management, 6th ed., Irwin, Boston, MA.
9. Formbrun, C., Titchy, N.M. and Devanna, M.A. (1984), Strategic Human Resource Management, Wiley, Chichester.
10. Hall, S. (2004), “Turning management thinking on its head”, Personnel Today, Vol. 1 No. 4, p. 17.
11. Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (2000), Managing Human Resources: A Partnership Perspective, South-Western College, Cincinnati, OH.
12. Mendes, A. (1996), Inspiring Commitment: How to Win Employee Loyalty in Chaotic Times, Irwin, Chicago, IL.
13. Schuler, R.S. and Jackson, S.E. (Eds) (2009), Strategic Human Resource Management, Blackwell, Oxford.
14. Vera, D. and Crossan, M. (2004), “Strategic leadership and organizational learning”, Academy of Management Review, Vol. 29 No. 2, p. 222.