دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1390 
تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

صفحه 61-82

مسلم علی محمدلو؛ شبنم شاکر؛ سیدهادی میرقادری؛ مجید باب‌الحوائجی؛ محمد جواد قربانی


تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان

صفحه 83-102

غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ عادل آذر؛ حمید علیخانی


راهبرد پویایی‌شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان

صفحه 103-122

سیدحبیب‌الله میرغفوری؛ علی مروتی‌ شریف‌آبادی؛ مرتضی مداح