دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 19-164 
قابلیت‌های پویای سازمانی و انعطاف‌پذیری

صفحه 41-63

مهدی خوبیان؛ علیرضا پویا؛ احمد توکلی؛ فریبرز رحیم نیا


پژوهشی

تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


عوامل مؤثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن

صفحه 113-128

حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی؛ مرتضی خان محمدی اطاقسرا


شناسایی و طبقه‌بندی مؤلفه‌های مصرف آگاهانه

صفحه 129-147

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل پور؛ منصوره علیقلی