دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 

مستخرج از رساله

1. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش

صفحه 1-20

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباسعلی رستگار؛ مجتبی بهرامی


علمی-

2. تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

صفحه 1-20

علی ترابی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور


3. ارائه چارچوب استراتژی گسترش بازار داخلی صنعت کفش

صفحه 1-20

حمید ذوالقدر؛ داریوش طهماسبی؛ علی ذوالقدر


مستخرج از رساله

10. تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

صفحه 1-20

رومینا ربانی؛ سید مهدی جلالی؛ حسن مهرمنش


علمی-

11. تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

صفحه 1-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


12. الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی برعدالت

صفحه 1-20

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی