دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 1-181 

پژوهشی

ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده


شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

صفحه 37-56

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان


طراحی الگوی تجارت اجتماعی

صفحه 75-90

مریم سلیمانی؛ حبیب الله دانایی؛ علی اکبر جوکار؛ محمدمهدی پرهیزگار


تدوین راهبردهای بازرگانی

صفحه 113-136

کامبیز شاهرودی؛ سیده فاطمه علوی فومنی؛ طاهره صابری کوچصفهانی


تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)

صفحه 138-181

صدیقه شریفی؛ ولی‌الله نقی‌پورفر؛ محمدرضا حمیدی‌زاده