دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، مهر 1396، صفحه 19-172 
آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی

صفحه 65-89

حبیب الله رشیدارده؛ سعید خزائی؛ محمدولی مقدم زنجانی


الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری

صفحه 91-107

اکبر عالم تبریز؛ مصطفی عظیمی؛ سید اسماعیل نجفی


ترسیم نقشه راهبرد برای محصولات غذایی و دارویی

صفحه 151-172

ناصر شهسواری‌پور؛ شهلا حیدربیگی؛ فرحناز آهنگ