نویسنده = ناصر یزدانی
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


2. تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی از طریق استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش تعدیل‌گر نوآوری دوجانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

الهام عموعموها؛ ناصر یزدانی


3. تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر مداخله‌گری هویت برند

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 99-121

شیما مشهدی رمضان؛ ناصر یزدانی


5. ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده


6. رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 39-60

امیررضا عباسی؛ محسن ناظم بکائی؛ ناصر یزدانی


7. بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 19-35

اعظم نقابی؛ محسن ناظم بکایی؛ ناصر یزدانی


8. الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 113-130

فریده رضایی‌فرد؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی