کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 171-188

رومینا ربانی؛ سید مهدی جلالی؛ حسن مهرمنش


تدوین الگوی سه محوری توسعه‌ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 77-99

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل


وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 97-111

فرخ قوچانی؛ بیژن خیری اوروندی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی


تأثیر توسعه فرصت‌های گردشگری بر کاهش بیکاری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 239-260

حامد دست‌نشان؛ حسین عابدی؛ علیرضا محمدی‌نصب